Enrico Prampolini to jeden z najważniejszych przedstawicieli międzynarodowej awangardy. W jego twórczości odnaleźć można echa niemal wszystkich nowych prądów sztuki pierwszej połowy XX w.

Był malarzem, rzeźbiarzem, scenotechnikiem, choreografem, architektem, grafikiem, tworzył reklamy, plakaty, fotomontaże, wielkie murale, oprawy plastyczne do filmów. Teraz jego twórczość prezentuje łódzkie Muzeum Sztuki. To pierwsza ekspozycja zestawiająca włoski futuryzm z polską awangardą.