SARP to stowarzyszenie zawodowe zrzeszające architektów oraz osoby związane z architekturą. Próbują łączyć ludzi w różnym wieku, o różnych poglądach i doświadczeniu, którzy chcą dbać o ład przestrzenny oraz brać odpowiedzialność za jakość środowiska wokół nas. Tworzą kontekst dla różnorodnych wydarzeń, wymiany informacji i wszelkich pozytywnych działań. Chcąc promować to co najlepsze w architekturze, ogłosili konkurs na architekturę roku.

Celem konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego” jest: 

- wybór najlepszego dzieła architektonicznego w kategoriach: OBIEKT, DOM JEDNORODZINNY, WNĘTRZE, MAŁA FORMA - zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego oraz w kategorii - DZIEŁO EKSPORTOWE ŚLASKICH ARCHITEKTÓW - dla dzieła zrealizowanego poza granicami administracyjnymi Województwa Śląskiego;

- wybór spośród kategorii najlepszej realizacji oraz nagrodzenie projektantów danego dzieła kategorii nagrodą GRAND PRIX (nagroda GRAND PRIX może być przyznana najlepszemu obiektowi z kategorii OBIEKT, WNĘTRZE i DOM JEDNORODZINNY);

- wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą MŁODEGO TWÓRCY ŚLĄSKIEJ ARCHITEKTURY; 

- promocja województwa poprzez architekturę; 

- kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury; 

- rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego. 

Jury konkursu:

  • arch. Dariusz Herman, partner w HS99 
  • arch. Przemo Łukasik, współzałożyciel pracowni architektonicznej Medusagroup 
  • arch. Robert Konieczny, lider pracowni KWK PROMES 
  • arch. Henryk Zubel, współzałożyciel pracowni Inarko 
  • arch. Arkadiusz Płomecki, współzałożyciel pracowni architektonicznej Studio Architektury, wieloletni sekretarz organizacyjny Architektura Roku

Warunki uczestnictwa: 

Do konkursu „Architektura Roku Województwa Śląskiego - rok 2018” można zgłaszać prace (obiekty kubaturowe i wnętrza) zlokalizowane na terenie Województwa Śląskiego a także poza Województwem, ale zrealizowane przez architektów z Województwa Śląskiego. Obiekty muszą być zrealizowane do końca roku 2017.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia 2018 roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się równolegle z przyznaniem nagrody Najlepsza Przestrzeń Publiczna 17 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.