Akcjonizm wiedeński jest jednym z najważniejszych zjawisk artystycznych lat 60. i 70., a zarazem jednym z najbardziej radykalnych nurtów w historii sztuki. Otaczająca działania Güntera Brusa, Otto Muehla, Hermanna Nitscha i Rudolfa Schwarzkoglera atmosfera skandalu.

A także kilka nielicznych ich wystąpień publicznych, w których naruszano prawo i obyczaje, zapewniły im opinię gorszycieli. Akcje utrwalone w dokumentacji stały się znane dzięki raportom policyjnym, dziennikarskim opisom i plotkom. Krytycy sztuki raczej nie przejawiali nimi zainteresowania. Działania akcjonistów wiedeńskich wpłynęły znacząco na sztukę body art i performance z jednej strony, z drugiej były najważniejszym wyrazem nastrojów społecznych roku 1968 w Austrii.

Na wystawie w MOCAK-u po raz pierwszy w Polsce przedstawiony został reprezentatywny i obszerny wybór prac akcjonistów wiedeńskich od lat 60. po malarstwo najnowsze.

Kurator wystawy: Stanisław Ruksza
Koordynator wystawy: Delfina Piekarska