W hitlerowskich Niemczech nie było miejsca dla niezależnie myślących, awangardowych twórców. Ekspozycja w MCK pokazuje dzieła artystów, pisarzy i kompozytorów, prześladowanych w latach 1933–1945 przez niemieckich nazistów.

Szczególnym aneksem do wystawy, pozwalającym zrozumieć związki kulturowe Niemiec i Polski w tak trudnym kontekście historycznym, jest przypomnienie sylwetek dyskryminowanych polskich artystów, pisarzy i kompozytorów, którzy z chwilą zajęcia terytorium Polski w 1939 roku znaleźli się w orbicie "polityki kulturalnej" hitlerowców.

Na wystawie prezentowanych jest ok. 90 prac: obrazy olejne, grafiki, rysunki, rzeźby, utwory literackie i muzyczne tak znanych twórców, jak np. Carl Hofer, Leo Haas, Emil Nolde, Max Ernst, Max Pechstein czy Kurt Weill.

Kuratorzy: Judith Schönwiesner, dr Monika Rydiger