Wystawa prezentuje 63 prace znakomitych artystów z prywatnej kolekcji Waldemara Andzelma: Jana Berdyszaka, Stefana Gierowskiego, Jerzego Kałuckiego oraz Kojiego Kamoji - reprezentujących nurt sztuki abstrakcyjnej i zaliczanych do czołówki polskiego malarstwa współczesnego XX wieku.

Waldemar Andzelm - kolekcjoner z Lublina, zgromadził pokaźną zwartą kolekcję czterech znakomitych twórców - Jana Berdyszaka, Stefana Gierowskiego, Jerzego Kałuckiego oraz Kojiego Kamoji - reprezentujących nurt sztuki abstrakcyjnej i zaliczanych do czołówki polskiego malarstwa współczesnego XX wieku.

Ta imponująca kolekcja, ukierunkowana na konkretnych artystów, jest bez wątpienia jedną z ciekawszych kolekcji sztuki współczesnej w Polsce. Stworzenie jej nie byłoby możliwe, gdyby nie przyjaźń, która zrodziła się z czasem w wyniku osobistych kontaktów między Waldemarem Andzelmem i artystami. Te wzajemne, przyjacielskie relacje w konsekwencji wpłynęły na ukształtowanie się upodobań Andzelma, a także zdecydowały o charakterze gromadzonej kolekcji.

Osobiste kontakty i rozmowy z artystami pogłębiały jego wiedzę o nich, a poznawanie ich sposobu myślenia pozwalało na ciągłe odkrywanie i pozyskiwanie nowych dzieł, jak też zrozumienie sztuki innych artystów, którzy swą uwagę koncentrują wokół zagadnień formy oraz relacji między elementami przestrzeni - ruchem, grą światła i kolorem.

Zainteresowania Waldemara Andzelma sztuką współczesną, a zwłaszcza sztuką abstrakcyjną, krystalizowały się powoli. Początkowo fascynowało go malarstwo francuskich impresjonistów, fowistów i kubistów, a przede wszystkim ich poszukiwania i eksperymenty, związane z kolorem i formą, jak też emocjonalnym stosunkiem do natury. Dzięki studiom nad twórczością tych i podobnych "eksperymentatorów", ścisły umysł inżyniera połączony z wrażliwością humanisty sprawił, że zainteresowania ukierunkowane zostały na twórców, skupionych na tych samych zagadnieniach, a przede wszystkim na aspektach duchowych i emocjonalnych.