Wystawa "Nie tylko Wenus... Nagość w sztuce dawnej i współczesnej" jest pierwszą wystawą we włocławskim muzeum poświęconą tematowi nagości w sztuce. Ma na celu ukazanie nagości w sztukach plastycznych od czasów nowożytnych po współczesne, na przykładzie dzieł z kolekcji własnej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Tytuł wystawy odnosi się do imienia Wenus - starożytnej bogini miłości, wiosny, piękna w przedstawieniach nagich kobiet. Na wystawie znajdziemy też akty męskie, których obecność na wystawie uzasadnia ich symbolika. Wystawa daje możliwość poznania najpopularniejszych tematów, w których nagość jest pretekstem do zilustrowania różnorodnych treści, bądź stanowi główny temat - akt, będący studium nagiej postaci z natury.

Wystawa prezentuje obrazy i grafiki od XVI wieku po prace powstałe w latach 80. XX wieku. W zespole najstarszych dzieł znalazły się grafiki o treściach religijnych, mitologicznych i alegorycznych m.in. miniaturowy miedzioryt Heinricha Aldegrevera "Romulus i Remus" czy drzeworyt "Wenus i Kupidyn w lesie" według Tycjana wykonany przez Niccolo Boldriniego, manierystyczny obraz "Caritas" według dzieła Francesco di Rossa zw. Salviati czy barokowe płótno "Wyrok Midasa" przypisywane Carlo Cignaniemu oraz akt w całej postaci "Andromeda" wg znanego dzieła Rubensa. Rokokową swobodę reprezentuje miedzioryt włoski z 1795 roku ilustrujący jedną z pieśni Orlanda Szalonego "Ariosta". Symboliczny klimat wywodzący się ze sztuki Arnolda Böcklina ukazują obrazy tutejszych malarzy - Ludwika Boucharda i Leona Bigosińskiego.

Z kolekcji sztuki XX wieku na wystawie prezentowane są secesyjne stylizacje zaakcentowane w obrazie Stanisława Eljasza Radzikowskiego "Adam i Ewa" i w rzeźbach Wacława Bębnowskiego czy Konstantego Laszczki. Kubistyczne geometryzacje reprezentują akty włocławskiego artysty Mieczysława Woźnickiego, a egzotykę prace Aleksandra Laszenki.
Wystawa pokazuje jak na przestrzeni wieków, w różnych środowiskach artystycznych ukazywano nagość, i jak różne mogą być jej interpretacje i przedstawienia.