Krakowskie Międzynarodowe Centrum Kultury przygotowało nie lada gratkę dla miłośników grafiki. Na trwającej tam wystawie zobaczymy ponad sto rycin pochodzących z XVI–XIX wieku, których uzupełnienie stanowią prace polskich największych XX-wiecznych konceptualistów: Romana Opałki, Stanisława Dróżdża i Zygmunta Rytki.

Prace te łączy najbardziej - obok miłości - uniwersalny z tematów, a mianowicie: przemijanie. Wystawa opowiada o nim, prezentując zarówno jego negatywne, jak i pozytywne aspekty: śmierć, zniszczenie i zapomnienie z jednej oraz pamięć, trwanie i sławę z drugiej.

Ekspozycję podzielono na trzy części, poświęcone takim zagadnieniom vanitas, trwania i "nietrwania". Zobaczymy personifikacje śmierci, martwe natury i portrety. Nie zabraknie klepsydr, zegarów i ruin, czyli stałych motywów związanych z czasem. Zabiegani, nawet nie zauważamy, jak szybko upływa. Znajdźmy go, by to sobie przypomnieć, a jednocześnie obejrzeć dobrą sztukę.