Krakowskie Muzeum Narodowe przygotowało pierwszą w Polsce bogatą prezentację sztuki barokowej z terenów dzisiejszej Słowacji.

Zaprezentowano blisko 160 dzieł artystów tworzących w naszym kręgu kulturowym, ale u nas nadal mało znanych, jak
Ján Kupecký, Franz Anton Maulbertsch, Paul Troger czy niesamowity Franz Xaver Messerschmidt. A jest to sztuka najwyższej klasy, która powstała na skrzyżowaniu różnych wpływów artystycznych, pomiędzy Wiedniem, Bratysławą a Krakowem. Eksponaty pochodzą w głównej mierze ze Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, która właśnie jest w remoncie. Dzięki temu możemy zobaczyć w Krakowie dzieła, które w innych okolicznościach nie opuściłyby stałej ekspozycji.

Dopełnieniem wystawy są obiekty z Węgier, Ukrainy i Polski - w sumie z ponad 20 instytucji. Prezentowane na ekspozycji dzieła malarstwa i rzeźby oraz przykłady rzemiosła artystycznego przedstawiają poszczególne etapy rozwoju stylu barokowego na wspomnianym terenie. Jednocześnie zwracają uwagę na związki artystyczne między dawnymi Węgrami i Rzeczpospolitą, które mimo bliskości obu tych krajów nie zostały jeszcze dokładnie zbadane.