Awangarda kojarzy nam się przede wszystkim z nowoczesnością, cywilizacją oraz postępem w technologii i nauce.

Okazuje się jednak, że awangardowych twórców inspirowały nie tylko najnowsze wynalazki, ale także przyroda poddana wpływowi gwałtownych zmian - rozwijającego się przemysłu czy postępującej urbanizacji. Jak przekładało się to na sztukę, możemy się dowiedzieć na wystawie „Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody” w łódzkim ms2, odbywającej się w ramach głośno obchodzonego Roku Awangardy. Zobaczymy tu prace m.in. takich artystów, jak Wasyl Kandinsky, Paul Klee, Max Ernst, Piet Mondrian i Edvard Munch. Nie zabrakło także pierwszej ligi polskiej awangardy - Strzemińskiego, Kobro czy Hillera.