Jerzy Jarnuszkiewicz to jeden z ciekawszych polskich rzeźbiarzy XX wieku. Tworzył zarówno pomniki, kompozycje przestrzenne, jak i rzeźby bardziej kameralne, a nawet medale.

W jego bogatym dorobku znalazły się dzieła tak różne, jak - najbardziej znany jego projekt, pochodzący jeszcze z czasów studenckich (1946 rok) - realistyczny pomnik Małego Powstańca oraz 8-metrowa metalowa, Kompozycja drogowskazowa (Witacz), powstała w 1965 roku na I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, gdzie zdobyła I nagrodę. Na monograficzną wystawę prac Jarnuszkiewicza musieliśmy jednak czekać aż do obecnej prezentacji w warszawskiej Zachęcie.

Ekspozycja przygotowana przez wybitnego historyka sztuki profesora Waldemara Baraniewskiego jest przypomnieniem dokonań wszechstronnego rzeźbiarza oraz ukazuje jego rolę w kształtowaniu nowoczesnej sztuki w Polsce. Zaprezentowano zarówno rzeźby, jak i prace medalierskie i graficzne, a także nieznany dotąd szerzej zespół polichromowanych rzeźb z metalu wykonanych podczas pobytu artysty w Kanadzie.