Gdańskie Muzeum Narodowe zaprasza na pokaz prac Henryka Stażewskiego.

Ten prekursor polskiego konstruktywizmu wierny był awangardzie od początku jej narodzin w Polsce w 1917 roku do swojej śmierci w roku 1988.Sztuka według artysty miała oddawać uniwersalne prawa rządzące światem, być obiektywna, a do tego najlepiej nadawał się język geometrii. Stażewski to czołówka polskiej sztuki współczesnej, a jego prace osiągają na aukcjach zawrotne ceny.