Teoria Formy Otwartej, zakładająca aktywny udział użytkowników w tworzeniu architektury, znana jest jako dzieło Oskara Hansena. Ale współautorką wielu osiedli mieszkaniowych, które ją ucieleśniały, była jego żona, Zofia Garlińska-Hansen.

Zapraszamy na spotkanie z twórczością małżeństwa architektów, którzy zrewolucjonizowali polską architekturę. XX wieku.