Cranachowie - ojciec i syn - uchodzą za najwybitniejszych twórców doby renesansu i jednych z najbardziej płodnych artystów wszech czasów. Dorobek ich wittenberskiej pracowni to ponad 10 000 dzieł, nota bene wykonanych przy pomocy kilkudziesięciu czeladników.

Balansujący między późnym gotykiem, renesansem a manieryzmem Lucas Cranach starszy miał ogromny wpływ na sztukę w całej Europie. We Wrocławiu mamy teraz okazję do obejrzenia wystawy, której tematem jest właśnie malarstwo tego artysty oraz jego kręgu, a także ich oddziaływanie na sztukę śląską. Ekspozycja ukazująca malarstwo doby reformacji we Wrocławiu i na Śląsku przygotowana została z okazji 500-lecia upublicznienia 95 tez przez Marcina Lutra, z którym zresztą Cranach pozostawał w bliskiej przyjaźni.