Bestiarium jest ilustrowaną księgą zawierającą przedstawienia prawdziwych i fantastycznych zwierząt, którym towarzyszą komentarze o charakterze dydaktycznym.

"Bestiarium" pokazywane w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa to pokaz prac współczesnych artystów, przedstawiających motywy zwierzęce w formie metafor odnoszących się do świata ludzi.