Od 11.11.2020 rozpoczynamy oficjalnie 13.edycję akcji „MAŁYM- ARTYŚCI POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM PRZED ZIMĄ”. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to: „Jednak działamy, „bo ludzi dobrej woli jest więcej” Ja co roku, Małżonka Prezydenta RP objęła patronatem honorowym akcję WM 13.

Misją akcji jest przede wszystkim propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych pozostających w schroniskach i domach tymczasowych. W każdym roku w wyniku akcji wybrane najuboższe schroniska w Polsce otrzymują pomoc doraźną w postaci darów, karmy, leków, zabiegów weterynaryjnych, innych niezbędnych środków niezbędnych do przetrwania zimy.

Pomysłodawcami akcji są Beata Pawelczyk-Błasiak i Piotr Piasecki. Głównym beneficjentem jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA, która dokonuje podziału wszystkich środków i darów pomiędzy schroniska objęte pomocą: Schronisko dla Zwierząt w: Korabiewicach, w Łodzi (ul. Marmurowa), Skierniewicach, Gliwicach, Przytulisko w Głownie, Schronisko Canis w Kruszewie, Fundację Ostatnia Szansa w Boguszycach i Schronisko w Tomaszowie Maz. (od tego roku). W tym roku pomocą objęte jest ponad 1700 psów, 500 kotów i 60 innych zwierząt (w tym koni, zwierząt gospodarskich).  

Sytuacja około-pandemiczna jest niezwykle trudna, ale schroniska, ich podopieczni, są w coraz bardziej krytycznym stanie i musimy działać mimo niesprzyjających okoliczności, ale przecież „ludzi woli jest więcej” i na pewno nam wszystkim razem się uda.

Działania 13.edycji będą realizowane na kilku płaszczyznach: wydanie i sprzedaż limitowanych kalendarzy adopcyjnych (z podopiecznymi schronisk i osobami publicznie szanowanymi) oraz artystycznych (z dziełami sztuki przekazanymi przez wybitnych artystów) oraz organizacja aukcji.

Do kalendarza adopcyjnego pozowali ludzie powszechnie znani i lubiani, posiadający zwierzęta adoptowane: Agata Buzek, Ludgarda Buzek, Piotr Adamczyk, Piotr Machalica, Edyta Jungowska, Janusz Chabior, Olga Bończyk, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Renata Dancewicz, Antek Królikowski, Rafał Królikowski, Martyna Kliszewska i Jakub Przebindowski, Marcin Dorociński, Renata Dancewicz, Szymon Majewski, Jaga Hupało. W tym roku do aukcji dołączyła Iza Kuna, która wspiera Schronisko w Tomaszowie Maz.

Odbędą się dwie aukcje: świąteczna wirtualna na FB z niezwykle ciekawymi fantami (zaproszenia na spotkania z ambasadorami akcji, cenne niespodzianki) oraz bezpośrednia aukcja dzieł sztuki w I kwartale 2021 r. Na aukcji licytowane były dzieła sztuki przekazane przez wybitnych artystów: Bognę Gniazdowską, Annę Gruszczyńską, Olgę Wolniak, Monikę Osiecką, Profesora Mieczysława Wasilewskiego, Profesora Franciszka Maśluszczaka, Stasysa Eidrigeviciusa, Macieja Zbigniewa Dowgiałło, Profesora Wiktora Gutta, Jacka Łydżbę, Piotra Młodożeńca, Stanisława Młodożeńca, Rafała Olbińskiego, Mikołaja Obryckiego, Tomasza Dominika, Artura Przebindowskiego, Marka Ruffa, Wiesława Szamockiego, Marcina Rząsę, Czesława Czaplińskiego, Katarzynę Jędrysik - Castellini, Józefa Wilkonia, Dariusza Palę, Andrzeja Fogtta, Sylvestra Greya i ROTa (Raf Tarnawski).

Akcję wspiera od I edycji Pani Premierowa Ludgarda Buzek. Partnerem XIII edycji akcji jest AUDI.

Link do strony na FB: https://www.facebook.com/wielcymalym

Strona: www.wielcymalym.pl

PODSUMOWANIE AKCJI Z 12 EDYCJI:

1. W ciągu 12 lat istnienia akcji WIELCY MAŁYM ARTYŚCI POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM PRZED ZIMĄ dochód łączny zebrany przez głównych beneficjentów dokonujących podziału między schroniska i przytuliska objęte pomocą – tj. Fundację Niechciane i Zapomniane (edycja I-VII edycja) i Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA (VIII-X edycja) na rzecz najbardziej potrzebujących schronisk przekroczył kwotę 1 145 000 zł.

2. Dodatkowo najbardziej potrzebujące schroniska otrzymały ponad 230 ton dobrej gatunkowo karmy (średnia wartość rynkowa ponad 1,8 milionów zł) dla zwierząt. To ponad 50 wielkich 40 - tonowych ciężarówek.

3. Wśród darów były też leki weterynaryjne i inne produkty dla zwierząt (kojce, miski, koce, zabawki) o wartości ponad 330 000 złotych.

4. Akcja w mediach (prasa, radio, TV, Internet) przekroczyła łącznie w 12 ostatnich latach kwotę 22 milionów złotych netto, co sprawia, że akcja Wielcy Mały stała się najbardziej nagłośnioną akcją społeczną poświęconą pomocy zwierzętom w Polsce spełniając tym samym ważna rolę uświadamiania społeczeństwa o problematyce bezdomności zwierząt i konieczności pomocy a przede wszystkim świadomej akcji adopcyjnej.