W dniach 5-26 maja odbędzie się aukcja w DESA UNICUM na rzecz schronisk objętych pomocą akcji Wielcy Małym. Głównym beneficjentem jest Fundacja MRNRZ VIVA, która dokona podziału dochodu z aukcji między osiem schronisk (Korabiewice, Łódź, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Kruszewo, Gliwice, Boguszyce Małe, Głowno).

Darczyńcy akcji Wielcy Małym

Swoje dzieła przekazali następujący artyści:

Anna Bimer, Bogna Gniazdowska, Anna Gruszczyńska, Katarzyna Januszko, Katarzyna Jędrysik-Castellini, Elena Leszczyńska, Joanna Mieszko-Nita, Weronika Naszarkowska-Multanowska, Monika Osiecka, Magdalena Shummer-Fangor, Olga Wolniak, Slavo Chrystow, Czesław Czapliński, Stasys Eidrigevicius, Tomasz Dominik, Maciej Zbigniew Dowgiałło, Andrzej Fogtt, Jacek Gawłowski, Sylvester Grey, Wiktor Gutt, Krzysztof Kokoryn, Łukasz Leskier, Jacek Łydżba, Franciszek Maśluszczak, Piotr Młodożeniec, Stanisław Młodożeniec, Mikołaj Obrycki, Rafał Olbiński, Dariusz Pala, Józef Panfil, Andrzej Pągowski, Artur Przebindowski, Marek Ruff, Wiesław Szamocki, Grzegorz Śmigielski, Raf Tarnawski, Marcin Rząsa, Mieczysław Wasilewski oraz Józef Wilkoń.

autor: Czesław Czapliński

Dodatkowo będą licytowane dary od:

- Honorowej Patronki Akcji Wielcy Małym - Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy (naszyjnik + zdjęcie z dedykacją)

- Montblanc - pióro “Mały Książę"

- Janusza Chabiora - obraz i spotkanie

- Agaty Buzek - spotkanie (Wieczór teatralny)

- Szymona Majewskiego - spotkanie (O sztuce. a nawet sztukach wielu)

- Antka Królikowskiego - spotkanie (Wieczór filmowy)

autor: Mieczysław Wasilewski

O akcji Wielcy Małym

Misją akcji jest przede propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych pozostających w schroniskach i domach tymczasowych. W każdym roku w wyniku akcji wybrane schroniska w Polsce otrzymują pomoc doraźną w postaci darów, karmy, leków, zabiegów weterynaryjnych oraz innych niezbędnych środków niezbędnych do przetrwania zimy 

Pomysłodawcami akcji są Beata Pawelczyk-Błasiak i Piotr Piasecki. Głównym beneficjentem akcji jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA!, która dokonuje podziału wszystkich środków i darów pomiędzy schroniska objęte corocznie pomocą w ramach akcji. W tym roku pomocą objętych jest łącznie ponad 1700 psów, ponad 500 kotów oraz 60 innych zwierząt (w tym koni i innych gospodarskich).

Akcję Wielcy Małym od pierwszej edycji wspierają współcześni polscy artyści, którzy przekazują swoje dzieła sztuki na cele licytacji. Dochód z aukcji stanowi natychmiastowy, bezpośredni dopływ gotówki, który jest transponowany przez głównego beneficjenta akcji na pomoc dla schronisk objętych akcją.

autor: Piotr Modożeniec

Z uwagi na pandemię koronawirusa, zamiast Gali XIII edycji akcji Organizatorzy zdecydowali się na aukcję internetową fantów od bohaterów kalendarza adopcyjnego, z której dochód przekroczył 20 000 zł. Aukcja dzieł sztuki planowana jest na I kwartał 2021 roku.

W ciągu 12 lat istnienia akcji WIELCY MAŁYM - ARTYŚCI POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM PRZED ZIMĄ dochód na rzecz najbardziej potrzebujących schronisk przekroczył kwotę 1 000 000 złotych.

Dodatkowo najbardziej potrzebujące schroniska otrzymały, poza innymi darami, ponad 160 ton dobrej gatunkowo karmy (średnia wartość ponad 1 500 000 złotych) dla zwierząt.

Wśród darów były też leki weterynaryjne i inne produkty dla zwierząt (kojce, miski, koce, zabawki) o wartości ponad 300 000 złotych.

autor: Jacek Łyżba

Akcja w mediach (prasa, radio, TV, Internet) przekroczyła łącznie w 10 ostatnich latach kwotę 18 milionów złotych netto, co sprawia, że akcja Wielcy Mały stała się najbardziej nagłośnioną akcją społeczną poświęconą pomocy zwierzętom w Polsce, spełniając tym samym ważną rolę uświadamiania społeczeństwa o problematyce bezdomności zwierząt i konieczności pomocy, a przede wszystkim świadomej akcji adopcyjnej.