Finał XIV edycji akcji WIELCY MAŁYM odbył się w formie gali, połączonej z aukcją dzieł sztuki 39 współczesnych polskich artystów, w Domu Aukcyjnym Rempex, przy współpracy z portalami onebid.pl oraz artinfo.pl.Padł rekord! Kwota 163 500 zł zostanie przekazana schroniskom objętym akcją w formie darów, zgodnie z zapotrzebowaniem. W tych schroniskach przebywa ponad 2500 zwierząt, które zwłaszcza teraz potrzebują naszej pomocy.

Akcja zachęca do adopcji zwierząt!

Misją akcji jest przede wszystkim propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych pozostających w schroniskach i domach tymczasowych. W każdym roku w wyniku akcji wybrane, najuboższe schroniska w Polsce otrzymują pomoc doraźną w postaci darów, karmy, leków, zabiegów weterynaryjnych, innych niezbędnych środków niezbędnych do przetrwania zimy.

Pomysłodawcami akcji są Beata Pawelczyk-Błasiak i Piotr Piasecki. Głównym beneficjentem jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA, która dokonuje podziału wszystkich środków i darów pomiędzy schroniska objęte pomocą. W tym roku pomocą objęte jest ponad 1700 psów, 800 kotów i 100 innych zwierząt (w tym koni, zwierząt gospodarskich).

Józef Wilkoń

Działania 14. edycji, których finałem była gala połączona z licytacją dzieł sztuki, były realizowane na kilku płaszczyznach: wydanie i sprzedaż limitowanych kalendarzy adopcyjnych (z podopiecznymi schronisk i osobami publicznie szanowanymi) oraz artystycznych (z dziełami sztuki przekazanymi przez wybitnych artystów), a także organizacja aukcji dzieł sztuki.

Na aukcji licytowane były dzieła sztuki przekazane przez m.in. Martynę Czech, Katarzynę Karpowicz, Annę Gruszczyńską, Olgę Wolniak, Monikę Osiecką, Mieczysława Wasilewskiego, Franciszka Maśluszczaka, Piotra Młodożeńca, Rafała Olbińskiego, Andrzeja Pągowskiego, Artura Przebindowskiego i wielu innych wybitnych artystów.

W ciągu 13 lat istnienia akcji WIELCY MAŁYM dochód łączny zebrany przez głównych beneficjentów dokonujących podziału między schroniska i przytuliska objęte pomocą a rzecz najbardziej potrzebujących schronisk przekroczył 1 315 000 zł.

Dodatkowo najbardziej potrzebujące schroniska otrzymały ponad 250 ton dobrej gatunkowo karmy (średnia wartość rynkowa ponad 1,8 milionów zł) dla zwierząt. To ponad 60 wielkich 40- tonowych ciężarówek.

Wśród darów były też leki weterynaryjne i inne produkty dla zwierząt (kojce, miski, koce, zabawki) o wartości ponad 500 000 złotych.

Akcja w mediach (prasa, radio, TV, Internet) przekroczyła łącznie w 13 ostatnich latach kwotę 22 milionów złotych (wartość PR), co sprawia, że akcja Wielcy Mały stała się najbardziej nagłośnioną akcją społeczną poświęconą pomocy zwierzętom w Polsce spełniając tym samym ważna rolę uświadamiania społeczeństwa o problematyce bezdomności zwierząt i konieczności pomocy a przede wszystkim świadomej akcji adopcyjnej.

Jednym z partnerów tegorocznej edycji akcji jest KGHM Polska Miedź S.A.

Obraz otwierający artykuł: Rafał Olbiński