Kominek to wciąż bardzo popularny sposób na ogrzewanie domu lub dogrzanie wybranego pomieszczenia. Wchodzące w życie uchwały utrudniają korzystanie z kominka, wprowadzając kolejne ograniczenia w różnych regionach Polski. Czy można palić w kominku? Kogo dotyczy zakaz palenia w kominkach? I czym można palić w kominku?

Ekoprojekt a domowy kominek  

Coraz gorsza jakość powietrza spowodowała walkę ze smogiem we wszystkich rozwiniętych państwach, co doprowadziło do stworzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (tzw. Ekoprojekt). Dokument określa ścisłe normy dla granicznych wartości emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Ekoprojekt wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, co oznacza całkowity zakaz sprzedaży pieców i kominków, które nie spełniają określonych wymagań (m.in. minimalne: emisja cząsteczek stałych (PM) 40 mg/m3, efektywność grzewcza 65%, emisja tlenku węgla 1500 mg/m3).

Lokalne rozporządzenia a palenie w kominku  

Pod wpływem nacisków z Unii Europejskiej oraz lokalnych społeczności, coraz więcej województw i dużych miast wprowadza różnorodne uchwały antysmogowe i programy ochrony powietrza. Wprowadzają one nakaz wymiany kominka i pieców na te, spełniające dyrektywę UE oraz zakaz palenia określonymi materiałami opałowymi takimi, jak: drewno niesezonowane; węgiel brunatny; miał; muł węglowy.

Oczywiście zakaz dotyczy również spalania śmieci i różnego rodzaju odpadów. Warto pamiętać, że zgodnie z Krajowym Programem Ochrony Powietrza, który poza działaniami takimi jak: nasadzenia drzew, inwentaryzacja źródeł ciepła, czy edukacja ekologiczna przewiduje też całkowity zakaz palenia węglem do 2030 roku w miastach i do 2040 roku na wsiach. Jednak szczegółowe zalecenia i zakazy mogą przybierać różną formę i termin wprowadzenia, dlatego należy to sprawdzać w lokalnych urzędach.

Zakaz palenia w kominkach w poszczególnych województwach  

Jak wspomniano wcześniej, poszczególne województwa i miasta wprowadzają swoje uchwały, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Wprowadzono również 3 poziomy alertów smogowych:

 • Poziom 1 (żółty) -,PM10 > 50 µg/m3 i PM2,5 > 20 µg/m3 oraz benzo(a)pirenu > 1 ng/m3;
 • Poziom 2 (pomarańczowy) - PM10 > 100 µg/m3;
 • Poziom 3 (czerwony) ogłaszany przy przekroczeniu normy alarmowej, czyli PM10 > 150 µg/m3.  

Warto pamiętać, że w całej Polsce obowiązuje całkowity zakaz palenia w kominkach w dni smogowe, chyba że kominek jest jedynym źródłem ogrzewania lokalu.

Większość województw wprowadziła również datę, od której można instalować jedynie kominki, które spełniają normy Ekoprojektu:

 1. Małopolskie - 1.07.2017; 31.12.2022 - nakaz wymiany kominków, które nie spełniają wymogów lub wyposażenia ich w urządzenia, redukujące emisję pyłów.
 2. Lubuskie - 1.01.2027 ; 1.01.2023 dla Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry
 3. Opolskie - 1.01.2036  (wszystkie kominki muszą spełniać wymogi dyrektywy)
 4. Łódzkie - 1.01.2022; 01.2025 - nakaz wymiany kominków, które nie spełniają wymogów lub wyposażenia ich w urządzenia, redukujące emisję pyłów.
 5. Kujawsko-pomorskie - 1.09.2019; 1.01.2024  - nakaz wymiany kominków, które nie spełniają wymogów lub wyposażenia ich w urządzenia, redukujące emisję pyłów.
 6. Pomorskie - 30.10.2020
 7. Dolnośląskie - 1.07.2018
 8. Wielkopolskie - 1.05.2018; 1.01.2026 - dozwolone tylko kominki: spełniające wymagania dyrektywy lub o sprawności grzewczej min. 80% lub wyposażone w ekofiltry. W Poznaniu od 1.05.2018 zakaz palenia w kominkach przy smogu na poziomie 1.
 9. Śląskie - 31.12.2022
 10. Mazowieckie - 31.12.2022 zakaz korzystania z kominków, które nie spełniają wymogów Ekoprojektu, chyba że zostaną wyposażone w urządzenia, ograniczające emisję pyłów.
 11. Podkarpackie - 2.06.2018; 1.01.2023 - zakaz korzystania z kominków, które nie spełniają wymogów Ekoprojektu, chyba że zostaną wyposażone w urządzenia, ograniczające emisję pyłów.
 12. Zachodniopomorskie - 1.01.2028 (wszystkie kominki muszą spełniać wymogi dyrektywy)
 13. Świętokrzyskie - 1.07.2026
 14. Lubelskie  - 1.05.2021 

Czym można palić w kominku?  

Duże miasta już wprowadziły lub zaplanowały datę, kiedy zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia niskiej jakości materiałów opałowych, które charakteryzują się dużą emisją szkodliwych substancji. Czym zatem można palić w kominku? Nieimpregnowane drewno sezonowane przynajmniej przez 2 lata o wilgotności poniżej 20%. Gruby węgiel kamienny dobrej jakości. Biopaliwa np. zboże, łupiny orzechów itp. Słomiany brykiet.