Program Moje Ciepło jest specjalnym funduszem na dofinansowanie zakupów oraz montażu pomp ciepła. Jego celem jest rzecz jasna wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego, a także rozwoju energetyki w zakresie wodnych, powietrznych czy także gruntowych pomp ciepła w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Program ten ma zachęcić Polaków do inwestowania w bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Jakie są warunki przystąpienia do tego programu, kto może z niego skorzystać, a także jakie wysokości dopłat można uzyskać w ramach programu?

Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło?

Program ten przeznaczony jest szczególnie dla osób fizycznych, które są właścicielami bądź także współwłaścicielami nowo budowanych domów jednorodzinnych (mogą być one zarówno wolnostojące, jak i także w zabudowie szeregowej, grupowej czy bliźniaczej). Mowa tu o takich nieruchomościach, w przypadku których w dniu rozpoczęcia starań o dofinansowanie nie zostało jeszcze złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy bądź też wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.

W przypadku nieruchomości, która może zostać dopuszczona do programu, dopuszcza się wydzielenie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych oraz wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego oraz lokalu użytkowego o powierzchni, wynoszącej maksymalnie 20% powierzchni całkowitej.

Warunki i zasady

Uzyskanie dofinansowania do zakupu pompy ciepła uzależnione jest tak naprawdę od stanu technicznego danego budynku. Otóż szczególnie brany pod uwagę jest wskaźnik Ep, a więc zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, która jest potrzebna do ogrzewania domu, chłodzenia, wentylacji, a także oświetlenia. Nowe budynki, które aktualnie powstają nie mogą charakteryzować się wskaźnikiem Ep o wartości wyższej niż 70 kWh/(m2/rok).

Chcąc otrzymać dopłatę z programu, wartość tego wskaźnika nie powinna przekraczać w pierwszym roku trwania programu 63 kWh/(m2/rok), ani także w kolejnych latach 55 kWh/(m2/rok). Dodatkowo starając się o dofinansowanie, należy spełnić szereg innych warunków, takich jak chociażby ten, iż dana pompa ciepła musi być całkiem nowa, wyprodukowana do tego nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Co więcej, środki z dofinansowania przekazywane są na przedsięwzięcia zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są one tylko w formie refundacji przyznawanej już po zakupie oraz zamontowaniu nowej pompy. Wnioskodawca musi również korzystać z danej pompy ciepła w danej lokalizacji przynajmniej przez 5 kolejnych lat od przyznania dotacji z programu. Jeśli z kolei dana nieruchomość jest współwłasnością, do uzyskania dotacji wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a także oświadczenie o braku podwójnego finansowania. Do programu niedopuszczona może zostać nieruchomość, w której znajduje się źródło ciepła na paliwo stałe.

Wysokość dofinansowania

W ramach programu Moje ciepło możliwe jest do uzyskania aż 30% kosztów kwalifikowanych dofinansowania. Kwota maksymalna dopłaty jest uzależniona od rodzaju danej pompy ciepła, a więc może wynosić w przypadku zakupu oraz montażu powietrznej pompy ciepła do 7 tysięcy złotych, natomiast w przypadku zakupu oraz montażu gruntowej pompy ciepła – aż do 21 tysięcy złotych. Nie ma przy tym znaczenia wysokość dochodów danego wnioskodawcy, jednakże warto wiedzieć, iż osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości aż do 45% kosztów kwalifikowanych.

W jaki sposób można skorzystać z programu Moje ciepło?

By uzyskać dofinansowanie z programu, należy najpierw zrealizować inwestycję, zakupując pompę ciepła, a następnie złożyć wniosek o refundację części poniesionych kosztów. Wniosek ten składany jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w ramach ogłoszonego naboru.

Wniosek po złożeniu, razem z załącznikami jest analizowany i rozpatrywany. Może to potrwać nawet do 60 dni od daty rejestracji wniosku. Wnioskodawca może zostać wezwany do ewentualnego uzupełnienia brakujących informacji bądź dołączenia wymaganych dokumentów.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia danego wniosku wnioskodawca jest natychmiastowo informowany o przyznaniu dofinansowania. Ubiegając się o dofinansowanie do zakupu pompy ciepła w nowym domu, należy pamiętać w szczególności o tym, iż bardzo ważne są wszelkie załączniki do wniosku.

Są to chociażby takie dokumenty jak pozwolenie na budowę, zawiadomienie o zakończeniu budowy, protokół odbioru, charakterystyka energetyczna danej nieruchomości lub też świadectwo charakterystyki energetycznej, faktura bądź inny dokument księgowy potwierdzający płatność, karta produktu oraz etykieta energetyczna danej kupionej i zamontowanej pompy ciepła, stan Karty Dużej Rodziny (w przypadku jeśli wnioskodawca posiada KDR), a także ewentualne oświadczenie o posiadaniu zgód wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Warto pamiętać, iż wnioskodawca może zostać poproszony także o dołączenie innych dokumentów, w zależności od konkretnego przypadku.