Tanie kredyty mieszkaniowe 2% to nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych, które wspomóc mają młode osoby, jeśli chodzi o zakup własnego mieszkania. Co więcej, program ten z założenia ma również rozwiązywać pewne problemy rynku kredytowego i budowlanego. Bezpieczny Kredyt 2% to program przede wszystkim przeznaczony na zakup pierwszego mieszkania i jest to propozycja dla osób nieprzekraczających 45. roku życia. Na czym jednak dokładnie polega ten program, kto może z niego skorzystać i jakie należy spełnić warunki?

Bezpieczny Kredyt 2% - czym jest?

Program ten został zapowiedziany przez ministra rozwoju technologii jeszcze w 2022 roku. Składa się on tak naprawdę z dwóch części, w ramach których oferowane mają być młodym ludziom tanie kredyty hipoteczne z dopłatami rządowymi oraz konta oszczędnościowe, mające wspomóc odkładanie pieniędzy na mieszkanie bez podatku i z możliwością otrzymywania premii z budżetu państwa.

Jest to odpowiedź rządu na obecnie panujące problemy na rynku bankowym. Niestety z powodu podwyżek stóp procentowych wielu osób zwyczajnie nie stać na zakup mieszkania, nawet z pomocą banku. Ten kredyt mieszkaniowy jest więc sporym ułatwieniem, gdyż oprocentowany jest on tylko na 2%, przy czym jedynie przez pierwsze 10 lat okresu kredytowania. W okresie tym to dopłaty rządowe, które mają być pokrywane ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, będą pokrywały różnicę pomiędzy oprocentowaniem rynkowym a stawką 2%.

Według ustaleń rządu, w ciągu najbliższych 10 lat na ten program przeznaczone ma zostać aż 16 mld złotych. Dopłatę do rat kredytu mieszkaniowego ma stanowić różnica pomiędzy stałą stopą a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Zasady i warunki

Warto wiedzieć, iż z programu Bezpieczny Kredyt 2% mogą skorzystać tylko te osoby, które nie ukończyły jeszcze 45. roku życia i nie posiadały wcześniej żadnej mieszkalnej nieruchomości, a także mają zdolność kredytową wymaganą do zaciągnięcia zobowiązania. Co więcej, według aktualnych ustaleń rządu, osoby, które posiadają nieznaczny udział nieprzekraczający 50% we współwłasności mieszkania, który został nabyty w drodze dziedziczenia oraz nie zamieszkują w danym mieszkaniu, także będą mogły skorzystać z tego programu.

Banki mają być zobowiązane do udzielania tego kredytu dokładnie na takich samych warunkach jak pozostałe kredyty hipoteczne. W przypadku zwyczajnego kredytu należy oczywiście posiadać tak zwany wkład własny, wynoszący przynajmniej 20% wartości danej nieruchomości bądź też 10%, stosując dodatkowe zabezpieczenia.

Mówiąc jednak o Bezpiecznym Kredycie 2%, wkład własny musi być niższy niż 200 tysięcy złotych. Według tego ograniczenia wartość danej nieruchomości nie może przekraczać 800 tysięcy złotych. Według planów rządu program ten będzie mógł być częściowo połączony z programem Mieszkanie bez wkładu własnego, dzięki któremu na udział w programie Bezpieczny Kredyt będą miały szansę również te wszystkie osoby, których nie stać na wkład własny.

Już po zakończeniu 10-letniego okresu obowiązywania Bezpiecznego Kredytu 2% na zmianę wysokości rat będą wpływały, chociażby takie czynniki jak aktualny poziom stóp procentowych, czy też pierwotny okres finansowania. Każdy, kto skorzysta z tego programu, po upływie 10 lat będzie mógł liczyć rzecz jasna na indywidualne rozpatrzenie sprawy. Na przykład, w sytuacji dużych wzrostów rat, pomocne może okazać się wydłużenie okresu spłaty kredytu o 5 lat.  

Co jeszcze warto wiedzieć o tym programie?

W przypadku osób samotnych kredyt ten można zaciągnąć w kwocie nieprzekraczającej 500 tysięcy złotych, przy czym w przypadku małżeństw oraz osób, zajmujących się wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka, wysokość kredytu może sięgać aż 600 tysięcy złotych.

Dany kredyt można otrzymać na nieruchomości pochodzące z rynku pierwotnego oraz wtórnego, przy czym nie występują żadne limity cen za 1 metr kwadratowy nieruchomości. Co szczególnie ważne, pozyskiwane z tegoż kredytu środki, mogą być przeznaczane jedynie na cele mieszkaniowe, a więc na zakup domu bądź mieszkania, zakup działki lub jej części, albo też na wybudowanie domu jednorodzinnego. Kredyty z dopłatami w ramach tego programu mają być wypłacane już od 1 lipca 2023 roku.

W programie Bezpieczny Kredyt 2% wezmą udział wszystkie te banki, które podpiszą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednią umowę oraz wprowadzą wszelkie instrumenty do swojej oferty produktowej. Co ciekawe, z tego programu będą mogli skorzystać również obcokrajowcy, o ile prowadzą oni gospodarstwa domowe na terenie Polski.