Po latach wytężonych prac i niezliczonych przeszkodach, monumentalne dzieło Antoniego Gaudíego, Sagrada Familia, jest bliżej ukończenia niż kiedykolwiek wcześniej. Ta ikona Barcelony, będąca symbolem innowacyjnego podejścia do architektury oraz duchowości, stanęła na ostatniej prostej do całkowitego zakończenia prac remontowych. A jak twierdzi źródło z branży budowlanej, finał tych prac jest już na horyzoncie.

Rewolucja w budownictwie dzięki Tristramowi Carfrae

W centrum tych zmian stoi Tristram Carfrae, inżynier i wiceprezes słynnej firmy projektowej, który stał się symbolem stosowania niskoemisyjnych rozwiązań w budownictwie. Carfrae, znany z pasji do ekologicznego podejścia do architektury, przyczynił się do wdrożenia innowacyjnych technologii w projekcie Sagrady Familii, czyniąc go przykładem dla przyszłych pokoleń budowniczych i architektów.

Sagrada Familia: w stronę zrównoważonego rozwoju

Dążenie do minimalizacji wpływu budowy na środowisko jest teraz silniej niż kiedykolwiek obecne w pracach przy Sagradzie Familii. Dzięki wprowadzeniu niskoemisyjnych technologii budowlanych, projekt wyznacza nowe standardy w dziedzinie zrównoważonej architektury. To nie tylko krok naprzód dla samej bazyliki, ale także dla całej branży budowlanej, która stoi przed wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi.

– Wdrażanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań w już istniejących obiektach, a w szczególności zabytkach i kluczowych elementach infrastruktury będzie coraz popularniejsze. Obiekty te muszą być w stanie sprostać nadchodzącym wyzwaniom wiążącym się ze zmianami klimatu, a jednocześnie renowacja już istniejących budynków jest mniej emisyjna, więc sprzyja procesowi dekarbonizacji. Z analiz Arup wynika, że tworzenie nowych konstrukcji może charakteryzować się emisjami dwutlenku węgla wyższymi nawet o 180 proc. i ogólnymi emisjami gazów cieplarnianych wyższymi o 47 proc. w porównaniu do modernizowanych budynków, licząc emisje w całym okresie eksploatacji – Łukasz Rakowski, Building Services Director w Arup.

Harmonia pomiędzy tradycją a innowacją

Jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stanęli projektanci i inżynierowie Sagrady Familii, było znalezienie równowagi pomiędzy zachowaniem wizji Gaudíego a wdrożeniem nowoczesnych technologii. Carfrae i jego zespół podjęli to wyzwanie, starannie dobierając materiały i technologie, które byłyby zarówno wiernym odzwierciedleniem pierwotnych założeń artysty, jak i odpowiedzią na współczesne wymogi ekologiczne.

Kiedy zobaczymy finał prac?

Katedra Sagrada Familia Antoniego Gaudiego w Barcelonie ma zostać ukończona w 2026 roku, sto lat po śmierci swojego twórcy. W momencie, gdy jego projekt został zrealizowany w ok. 60 procentach, do prac dołączyła firma Arup, znana z takich pereł architektury jak Opera w Sydney, Centre Pompidou w Paryżu czy najdłuższy na świecie most Hongkong-Zhuhai-Makau.

Dzięki rozwiązaniom, które pomógł stworzyć Arup udało się opracować efektywniejszy sposób budowy pozostałych sześciu wież poświęconych czterem ewangelistom, Matce Boskiej (Mare de Deu) i Jezusowi Chrystusowi. Wieże mogły jednak okazać się zbyt ciężkie dla fundamentów i krypty poniżej. Inżynierowie Arup opracowali więc schemat wykorzystujący sam kamień jako strukturę, co zmniejszyło ciężar wieży.

To ogromne przedsięwzięcie, które wymagało połączenia wysiłków wielu ludzi pasjonujących się architekturą, sztuką i ochroną środowiska, wkrótce zakończy swoją drogę, oferując światu przykład, jak wielkie projekty mogą iść w parze z troską o naturę.

O Sagrada Familia - historia budynku

Sagrada Familia to więcej niż tylko bazylika; to arcydzieło, które przez dekady przyciągało uwagę i fascynację ludzi z całego świata. Projekt ten, zapoczątkowany przez Antoniego Gaudíego w 1882 roku, jest nie tylko szczytem jego kariery, ale również wyrazem głębokiej duchowości i innowacyjnego podejścia do architektury. Charakterystyczne dla Sagrady Familii są jej wysokie wieże spirali, skomplikowane fasady i bogato zdobione wnętrza, które łączą w sobie elementy gotyku i katalońskiego modernizmu.

Co więcej, każdy element projektu ma swoje symboliczne znaczenie, odwołując się do natury i chrześcijańskiej ikonografii, czyniąc bazylikę nie tylko miejscem kultu religijnego, ale również świadectwem artystycznej wizji Gaudíego. Prace nad Sagradą Familią trwają już ponad sto lat, a jej nieukończony stan stał się symbolem ciągłego poszukiwania i eksperymentowania w dziedzinie architektury. Pomimo że Gaudí spędził nad projektem ostatnie lata swojego życia, wciąż pozostawił za sobą plany, które kierują współczesnymi architektami w dążeniu do ukończenia jego wizji. 

Podsumowanie

Sagrada Familia, ta niezwykła bazylika w sercu Barcelony, niebawem ukaże światu swoje pełne piękno, będąc nie tylko arcydziełem architektonicznym, ale i symbolem zmian w podejściu do budownictwa. Dzięki inicjatywom takich jak te wprowadzone przez Tristrama Carfrae, przyszłość architektury wydaje się być bardziej zrównoważona i świadoma ekologicznych wyzwań, które przed nami stoją. Czekamy z niecierpliwością na dzień, kiedy Sagrada Familia w pełnej krasie zostanie ostatecznie odsłonięta, stając się nie tylko dziedzictwem Barcelony, ale także światowym przykładem harmonii pomiędzy sztuką a środowiskiem.