Program "Czyste Powietrze" od początku swojego istnienia w wrześniu 2018 roku stanowił kluczowy element w transformacji energetycznej polskich domostw. Po pięciu latach nieustannego wspierania ekologicznych zmian, program przechodzi kolejne modyfikacje, które nie tylko ułatwią życie beneficjentom, ale również przyniosą korzyści całej branży grzewczej.

Czyste Powietrze - dlaczego warto?

Założony z myślą o redukcji zanieczyszczenia powietrza oraz poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, program "Czyste Powietrze" wpisuje się w globalne trendy ochrony środowiska. Pompy ciepła, stanowiące aż 50% wnioskowanych źródeł ciepła, zyskały miano najpopularniejszych urządzeń w ramach programu. Takie zainteresowanie pokazuje, że Polacy są gotowi na ekologiczne zmiany. Jednakże, rosnąca popularność niesie za sobą wyzwania, zwłaszcza związane z jakością i efektywnością urządzeń.

Kluczowe zmiany w programie

Ostatnie aktualizacje programu "Czyste Powietrze" wprowadzają zasadnicze zmiany, które mają na celu podniesienie standardów i zapewnienie beneficjentom dostępu do najlepszych możliwych rozwiązań:

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM)

Kluczową innowacją w ramach ostatnich zmian w programie "Czyste Powietrze" jest wprowadzenie wymogu umieszczenia finansowanych urządzeń, takich jak pompy ciepła i kotły na biomasę, na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Ta lista stanowi nie tylko wykaz urządzeń spełniających rygorystyczne kryteria ekologiczne i efektywności energetycznej, ale również służy jako narzędzie gwarantujące, że dofinansowanie otrzymają produkty najwyższej jakości.

Celem stworzenia listy ZUM jest zapewnienie, że w ramach programu "Czyste Powietrze" wspierane będą tylko te urządzenia, które przynoszą realne korzyści dla środowiska i efektywności energetycznej. Lista ma na celu eliminację produktów niskiej jakości, które mogą nie spełniać deklarowanych parametrów technicznych i energetycznych. W dłuższej perspektywie, ma to przyczynić się do zwiększenia zaufania do nowoczesnych technologii ogrzewania oraz promowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Wprowadzenie listy ZUM przynosi szereg korzyści dla wszystkich stron zaangażowanych w program "Czyste Powietrze":

• Beneficjenci programu otrzymują pewność, że inwestują w urządzenia, które są nie tylko efektywne energetycznie, ale również bezpieczne dla środowiska.

• Producentom lista ZUM oferuje możliwość wyróżnienia się na rynku, podkreślając ich zaangażowanie w produkcję wysokiej jakości, ekologicznych urządzeń.

• Cała branża grzewcza zyskuje poprzez podniesienie standardów i eliminację produktów niskiej jakości, co przekłada się na wzrost zaufania konsumentów.

Wprowadzenie listy ZUM w ramach programu "Czyste Powietrze" stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonej transformacji energetycznej Polski. Dzięki temu narzędziu możliwe jest nie tylko wsparcie ekologicznych rozwiązań grzewczych, ale także zapewnienie, że pomoc finansowa trafia na produkty, które realnie przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji.

Nowe obowiązki dla producentów

Wprowadzony został dodatkowy wymóg dla producentów pomp ciepła. Aby urządzenie mogło zostać zamieszczone na liście ZUM, konieczne jest spełnienie szeregu rygorystycznych kryteriów:

Efektywność energetyczna: urządzenia muszą charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną, co oznacza, że zużywają mniej energii do wyprodukowania tej samej ilości ciepła w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Parametry ekologiczne: urządzenia muszą emitować minimalną ilość szkodliwych substancji, przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Zgodność z normami: wszystkie urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami i regulacjami UE, w tym posiadają odpowiednie certyfikaty i oznakowania.

Aby zapewnić rzetelność i obiektywność procesu weryfikacji, wprowadzono procedurę, która wymaga od producentów dostarczenia kompleksowych raportów z badań. Badania te muszą być przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratoria, co gwarantuje neutralność i wiarygodność wyników. Jest to kluczowy krok w procesie kwalifikacji urządzenia na listę ZUM, ponieważ zapewnia, że wszystkie produkty spełniają najwyższe standardy.

Dlaczego te zmiany są ważne?

Poprzez wprowadzenie wyżej wymienionych wymogów, program "Czyste Powietrze" stawia na jakość i trwałość inwestycji w zrównoważone źródła ciepła. Nie tylko zwiększa to efektywność energetyczną, ale również chroni użytkowników przed potencjalnie nieefektywnymi urządzeniami. Co więcej, dzięki ścisłym kryteriom, możliwe będzie wyeliminowanie produktów wątpliwej jakości z polskiego rynku, co przyczyni się do wzrostu zaufania do technologii grzewczych i poprawy percepcji pomp ciepła w społeczeństwie.