Kunszt to program wspierania nowego rzemiosła artystycznego. Skierowany jest do twórczyń i twórców działających w obszarze projektowania oraz wykonywania przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych.

Celem programu jest stworzenie przestrzeni rozwoju nowatorskiej myśli projektowej oraz eksperymentalnej pracy z materiałem. Program ma zachęcić do rozwijania autorskich pomysłów, dając szansę na ich realizację i przekonując w ten sposób o potencjale rękodzielniczo wykonanego przedmiotu użytkowego.

Program ma być także terenem wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą na temat rzemiosła artystycznego.

Jest to program o ludziach i rzeczach, które tworzą. O relacjach między dziełem a rzemieślnikiem i projektantem. Chcemy pokazać potencjał tych relacji, zakorzenionych w historii wytwarzania.

Jednym z działań w ramach programu Kunszt będą organizowane przez Fundację Rodziny Staraków konkursy, które umożliwią twórcom i twórczyniom realizację wyjątkowych projektów. Będą one odpowiedzią na formułowane co roku zadania konkursowe.

Konkurs Więcej światła

Fundacja Rodziny Staraków w ramach przeprowadzanych konkursów chce wyróżnić twórczynie i twórców, którzy potrafią przełożyć odważne pomysły na wyjątkowe przedmioty nadające charakter otaczającej je przestrzeni. Interesują nas zawarte w powstających przedmiotach historie, opowieści o ich znaczeniu, o tradycji tworzenia, poszukiwaniu doskonałości i kunszcie ich wykonania.

Fundacja zamierza umożliwić realizację takich projektów. Dzieł oryginalnych, unikatowych, ręcznie lub częściowo ręcznie wykonanych przy użyciu zaproponowanej przez wykonawcę techniki oraz materiałów. Powinny cechować je: oryginalny koncept, nieoczywiste założenie artystyczne, wyjątkowe wartości estetyczne, ale zarazem powinny być czytelną odpowiedzią na zadanie konkursowe. Projekt ma dotyczyć dzieła, które wcześniej nie było prezentowane publicznie i nie otrzymało żadnych nagród.

Konkurs Więcej światła, przeprowadzony w 2023 roku, to było wyzwanie dla wyobraźni: chodziło o moc światła jako fizyczną jasność i jako metaforę. Bezpieczny krąg jasności i moc wewnętrznego rozwoju. Źródło i bijącą z niego energię. Wszystko, z czego czerpie rzemiosło: źródłowość tradycyjnego wytwarzania i energię ludzkiego rozwoju oraz umiejętności.

Do konkursu wpłynęły bardzo różnorodne propozycje, a kandelabr został zredefiniowany na wiele sposobów. Przesłane propozycje prezentowały zróżnicowany warsztat, koncepcje, materiały. Rzeczywiście pokazały, że nie ma granicy między rzemiosłem a sztuką.

Finalistami konkursu zostali:

  • Aleksandra Zawistowska, Plasmic
  • Sebastian Pietkiewicz, Kandelabr z Karkonoszy

Laureatami konkursu zostali:

  • Zuzanna Spaltabaka & Igor Jansen, Cybersigilism

Pierwsza edycja programu jest początkiem dialogu, który chcieliśmy nawiązać z twórcami i twórczyniami. Cieszy nas, że w ten sposób stajemy się częścią społeczności skupionej wokół tematu nowego rzemiosła.

Nowa edycja programu Kunszt Obiekt schówkowy

Zadaniem konkursowym jest stworzenie obiektu schówkowego będącego funkcjonalnym obiektem sztuki użytkowej. Ma to być forma w skali mebla domowego, zamknięta, przystosowana do chowania i przechowywania rzeczy. Zachowana właściwość porządkowania i funkcja chowania, może zbliżać go do standardowo rozumianego mebla, ale nie powinna ograniczać jego formy oraz struktury, które mogą być dowolne.

Interesujące są nieoczywiste i praktyczne rozwiązania zainspirowane starymi, tradycyjnymi sprzętami, które miały zastosowanie przez lata w różnych wnętrzach. Obiekt ma być reinterpretacją właśnie tych sprzętów, mebli i wyposażenia, których projektowym założeniem było porządkowanie otaczających nas przestrzeni oraz wprowadzanie ładu. Koncepcje mogą nawiązywać do współczesnych wyzwań związanych z ograniczonymi zasobami oraz nowoczesnym podejściem do wykorzystania materiałów.

Więcej informacji na: starakfoundation.org/pl/kunszt