Wystawa "Skarb z Kijowa" w Łazienkach Królewskich jest dopełnieniem wystawy w Zamku Królewskim i pochwałą Stanisława Augusta, ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Przedstawia go jako najważniejszego mecenasa i kolekcjonera swoich czasów, który w dwóch warszawskich rezydencjach - w Zamku Królewskim i Łazienkach Królewskich w Warszawie - zgromadził europejskie dzieła malarstwa, rzeźby, grafiki i numizmatów.

Były one nie tylko ozdobą pałacowych i królewskich sal, ale przede wszystkim umacniały wizerunek Stanisława Augusta jako światłego monarchy i dopełniały „kulturę duchową narodu”. Ekspozycji towarzyszy okolicznościowy medal wybity przez Mennicę, przedstawiający Stanisława Augusta i upamiętniający rocznicę 220-lecia idei nowoczesnego Muzeum Publicznego w Łazienkach Królewskich.

Kurator wystawy: Tomasz Bylicki.