Wystawa jest prezentowana w ramach cyklu wspólnych pokazów braci Pręgowskich pod nazwą Brothers in Arts, których założeniem jest eksploracja i przesuwanie granic pomiędzy uprawianymi przez autorów dyscyplinami sztuki - plakatu i malarstwa, a także próba konfrontacji dwóch rodzajów artystycznej wypowiedzi o wyraźnie publicystycznym charakterze.

"Aktualność plakatów programowa i obowiązkowa, w przypadku obrazów nieco przypadkowa, powstała niejako mimochodem i wzięta w nawias metafory stanowi przestrzeń, w której nasze działania się spotykają. Nie ma między nimi wyraźnej granicy; plakat zapożyczając z obrazu śmiałość w artykułowaniu form, a obraz z plakatu pewien reżim i dyscyplinę niezbędną w komunikacji z odbiorcą nieustannie zamieniają się miejscami" (Autorzy).

Powyższe założenia jednocześnie inspirują artystów do szukania adekwatnych rozwiązań ekspozycyjnych, do znajdowania nowych kontekstów i zestawień dzieł we wspólnej przestrzeni.

Filip Pręgowski (ur. 1973) uzyskał dyplom z zakresu technologii XVII-wiecznego malarstwa flamandzkiego w pracowni prof. Józefa Flika na WSP UMK w Toruniu; w 2009 roku obronił prace doktorską na temat malarstwa Francisa Bacona pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej UMK. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym, pracuje także jako konserwator dzieł sztuki.

Nikodem Pręgowski (ur. 1981) studiował na WSP UMK w Toruniu, dyplom ze specjalności Projektowanie Graficzne w pracowni prof. Sławomira Janiaka, aneks do dyplomu z przedmiotu Malarstwo pod kierunkiem prof. Bogdana Przybylińskiego. W 2009 roku obronił pracę doktorską z zakresu plakatu na macierzystym Wydziale. Pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Graficznego UMK w Toruniu. Zajmuje się projektowaniem plakatów.