W interdyscyplinarnym projekcie "Pictura minoris" Jan Mioduszewski zajmuje się przedmiotem odrzuconym. Fascynują przypadkowe układy, jakie powstają wśród rzeczy wyrzuconych na śmietnik. Wiele wcześniejszych jego prac było inspirowanych przedmiotem znalezionym, jednak nigdy dotąd zajmował się destruktem mebla - meblem potrzaskanym, z wybebeszonymi elementami tapicerskimi, moknącym na deszczu, w końcu trafiającym na miejskie wysypisko.

"Pictura minoris" jest pracą o śmieciach, dekompozycji i destrukcji. Temat śmieci i rozkładu ma w sobie wielki potencjał metafory. Ma on też swoją głęboką tradycję, sięgającą aż do Antyku. Malarz Peirajkos, wspominany przez Pliniusza w Historii Naturalnej, był nazywany rypharographos (twórcą tematów błahych) w odróżnieniu od megalographos (twórców wielkich historii). Peirajkos malował odpadki codziennego życia, uprawiał "malarstwo śmieci". Trop ten kontynuowali malarze holenderscy np. Cornelis Brize czy Samuel von Hoogstraten.

Projekt Jana Mioduszewskiego ma w sobie również potencjał destrukcji i rozkładu tak bliski sztuce dadaistów, szczególnie Kurta Schwittersa. Podjęcie tematu śmieci wprowadzi do projektu Fabryka Mebli nowe malarskie możliwości. Jan Mioduszewski od lat tworzy prace odwołujące się do tradycji modernizmu w sztuce, architekturze i wzornictwie. Mebel jest przestrzenno - geometrycznym zjawiskiem, z kolei mebel-destrukt traci swoją geometrię. Jak mówi artysta: Ten moment będzie szczególnie inspirujący. W komponowaniu pojawi się więcej przypadku. Spękania, zabrudzenia, zachlapania, rozpad, czyli wszystko to co dzieje się z przedmiotem porzuconym pozwolą na wzbogacenie faktur, uwolnią nowe pikturalne możliwości.

"Pictura minoris" to projekt wnoszący nowe elementy, wartości i źródła inspiracji do bogatej twórczości Jana Mioduszewskiego. Wiele wcześniejszych prac artysty było inspirowanych objet trouvé; tu stworzy instalację o śmierci przedmiotu; nature morte in expresis verbis. Odniesie się do kategorii rhyparographii znanej z mozaik rzymskich (malarstwo resztek). Podejmie grę z symbolem góry. Mistyczna góra zostanie zastąpiona górą śmieci. Artysta wykorzysta dotychczasowe strategie - iluzyjne malarstwo, przywołanie modernizmu, połączenie objet trouvé z obiektem malarskim, potraktowanie performansu, jako elementu większej całości.

Jednocześnie Jan Mioduszewski włączy do swojej instalacji wideo, medium stosunkowo nowe i rzadko obecne w jego twórczości. Oprócz wartości artystycznych ważnym aspektem pracy jest zwrócenie uwagi na problem nadprodukcji dóbr konsumpcyjnych i ich coraz szybszego zużywania i "wydalania" na rozrastające się wysypiska śmieci.

Jan Mioduszewski jest autorem obrazów, instalacji, obiektów oraz znakomitych performansów. Od 2002 tworzy Fabrykę Mebli - artystyczny trade mark, w ramach którego powstają obrazy-meble będące wiernymi reprezentacjami mebli rzeczywistych, konfrontujące iluzję z rzeczywistością. Artysta podejmuje dyskusję z tradycją i istotą malarskiego przedstawienia oraz zasadą mimetyzmu.

Działaniom Jana Mioduszewskiego towarzyszy przewrotność oraz poczucie humoru, a jego twórczość łączy w sobie elementy awangardy geometrycznej i konceptualizmu z fascynacją dawnymi mistrzami, antycypującymi rewolucję filozofii przedstawienia.