W marcu i kwietniu w legnickiej Galerii Sztuki gości połączona wystawa dwóch artystek: Agaty Bogackiej i Kamili Matwiejszyn. Pierwsza z autorek prezentuje płótna i fotogramy, druga - grafiki wykonane za pomocą tradycyjnych technik druku wklęsłego, tj. akwatinty, akwaforty i suchorytu. 

Zaplanowany na Dzień Kobiet wernisaż ma sprowokować do refleksji na temat kobiecego punktu widzenia świata.

Agata Bogacka zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz fotografią. Jej sztuka to swoisty emocjonalny dziennik. Obrazy Bogackiej pozbawione są iluzji przestrzennej, a przemyślana, pozbawiona zbędnych detali kompozycja sprawia, że dystans, tak w sensie fizycznym jak i psychologicznym - bliskość lub samotność - jest jednym z kluczowych wymiarów jej malarstwa.

Prace zestawione w Legnicy na wystawie pt. Obrazy pochodzą z kilku ostatnich lat i pokazują kompozycje abstrakcyjne operujące kontrastem precyzyjnie wyrysowanych płaszczyzn, plam rozlewanej farby i wyrazistej faktury. W fotogramach z cyklu Krajobraz intryguje gra perspektywą - pejzaże przypominające odległe panoramy górskie okazują się zbliżeniami dwóch twarzy lub rąk.

Wystawę Akt męski Kamili Matwiejszyn tworzy 12 prac z dwóch cykli grafik, których wspólnym mianownikiem jest postać młodego mężczyzny. Cykl Leczenie głupoty nawiązuje do średniowiecznej miniatury Hieronima Boscha o tym samym tytule, ukazującej zabieg chirurgicznego usuwania mężczyźnie z głowy "kamienia szaleństwa", który rzekomo miał wyzwolić człowieka od pokus cielesnych.

Cykl Homeostaza powstał pod wpływem rozmyślań o równowadze pomiędzy ciałem i umysłem. Tematem jest młody mężczyzna o nieco hybrydalnym, eterycznym wyglądzie, ukazany w naturalnej pozie. Autorka przedstawiając nagiego mężczyznę w realistyczny sposób, tworzy nową rzeczywistość, której istotnym elementem są umieszczone obok postaci rysunki anatomiczne pełniące rolę znaków, wskazujące na brak męskości bohaterów grafik.