Najnowszy cykl obrazów Julii Curyło, prezentowany w warszawskiej Galerii aTAK to kontynuacja zainteresowań artystki przejawami duchowości w kulturze masowej.

Julia Curyło zastanawia się nad rozwojem współczesnej nauki w kontekście wiary w kreacjonizm. Tytułowa "cząstka H0" odnosi się do zakrojonego na wielką skalę eksperymentu prowadzonego w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych (CERN), mającego udowodnić lub wykluczyć istnienie najmniejszej cząstki, w której naukowcy upatrują racjonalnego wytłumaczenia powstania wszelkiej materii.

Wokół Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC), maszyny, w której hipotetycznie uda się wyodrębnić  "boską cząstkę", autorka snuje swoją fantastyczną opowieść o alternatywnej kosmogonii.

Wizje świata, którego głównym bohaterem jest akcelerator, wyniesiony w tych obrazach do rangi Boga, są namalowane z rozmachem, w wielu przypadkach nawiązują do tradycyjnej ikonografii chrześcijańskiej.

Artystka w przedstawieniach zaawansowanej technologicznie maszynerii pozostaje wierna symbolicznemu realizmowi. Nauka jest pociągająca nie tylko ze względu na możliwość odkrycia prawdy o regułach rządzących rzeczywistością, urzekają w niej także wręcz malarskie zjawiska fizyczne.

Julia Curyło opatrzyła wybrane obrazy poetyckimi komentarzami, które zamieszczone zostały w części katalogowej i stanowią przewodnik do oglądania płócien.