Celem wystawy w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce jest przybliżenie początków nowoczesnego designu na przykładzie nakryć stołowych epoki secesji i art déco.

Ekspozycja zestawia realizacje ośrodków polskich i zagranicznych, wykonanych w rozmaitych technikach artystycznych. Znajdują się wśród nich dzieła firm wiodących w dziedzinie szkła, ceramiki i wyrobów metalowych, takich jak: Emile Gallé z Nancy, Louis Comfort Tiffany z Nowego Jorku, Württembergische Metallwarenfabrik z Geislingen. Bogato zaprezentowano dokonania polskich projektantów i producentów ze środowisk Warszawy, Krakowa i Poznania. Zabytkowe nakrycia pokazano wśród innych elementów typowych dla wystroju wnętrz przełomu XIX i XX w. oraz okresu międzywojennego (mebli, kilimów, form rzeźbiarskich). Pokazano ok. 200 obiektów, których użyczyły instytucje muzealne oraz prywatni kolekcjonerzy z Krakowa i Warszawy. Wystawa ta zachęca do odkrywania piękna przedmiotów – z założenia codziennego użytku, pokazując dzieła, które ukształtowały współczesne myślenie o sztuce – nie tylko stołu.