Jak blisko życia znajduje się sztuka? Jaki ma zasięg i czy jej język jest czymkolwiek ograniczony?

Takie pytania coraz częściej zadają twórcy, zwłaszcza od lat 60. XX wieku, rozszerzając obszar sztuki w stronę innych, nie tylko typowo artystycznych, aktywności.

Prezentowana wystawa jest poświęcona tym właśnie działaniom, które szukają punktów wspólnych między sztuką, muzyką eksperymentalną, nowoczesnym tańcem i teatrem.

Teatralne i wywrotowe w swoim charakterze formy artystycznej ekspresji, np. performance, akcje angażujące ciało, które staje się zarówno tematem, jak i narzędziem sztuki, były chętnie wykorzystywane przez twórców na przełomie lat 60. i 70.

Jednak i obecnie młodzi artyści często używają podobnego języka wypowiedzi, jak ich poprzednicy, prowokując i nieustannie poszerzając granice sztuki.