Droga kobiet do pełnej autonomii w sztuce nie była łatwa. Możliwość studiowania na kierunkach artystycznych państwowych uczelni uzyskały dopiero po 1918 roku.

Wcześniej panie o artystycznych aspiracjach uczyły się w szkołach prywatnych albo na specjalnych kursach, gdzie specyficzny system kształcenia nierzadko powodował niedociągnięcia warsztatowe i, co za tym idzie, także ograniczenia w zakresie podejmowanej tematyki.

Kobiety najczęściej malowały obrazy rodzajowe, portrety, martwe natury lub pejzaże, gatunki, które uważano wówczas za niższe. Nie miały w związku z tym dużych szans na osiągnięcie poważania w dziedzinie sztuki.

W latach 20., także z powodów finansowych, wiele z nich zwróciło się ku nowemu kierunkowi - fotografii. Zagadnienia te przybliża pierwsza część wystawy. Zobaczymy tu dokumenty, zdjęcia oraz szkolne prace artystek tworzących w tym regionie, a pochodzące sprzed 1945 roku.

Druga część ekspozycji prezentuje sztukę wybranych artystek działających na Śląsku w okresie powojennym. Powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu oraz filii krakowskiej ASP w Katowicach stało się w tamtym czasie szansą dla wielu utalentowanych adeptek sztuki, które zaznaczały swoją obecność we wszystkich jej dziedzinach.