Co jest najważniejsze w designie? Czym jest aktualnie wzornictwo i jaką rolę zajmuje w budowaniu gospodarki? Jak wykształcić dobrego designera? Odpowiedzi na te i inne pytania kluczowe dla nowoczesnego wzornictwa będą poszukiwać uczestnicy konferencji "Projektowanie Projektantów" zorganizowanej z okazji 50-lecia Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

W trakcie dwudniowej konferencji (23-24 października 2014) na temat wyzwań, jakie stoją przed nowoczesnym wzornictwem debatować będą przedstawiciele władz, instytucji związanych z designem, stowarzyszeń projektantów, a przede wszystkim różnego typu szkół projektowych. Celem będzie wymiana doświadczeń w kształceniu projektantów, określenie kierunku przyszłych zmian i sposobów ich wdrażania.

W ramach "Projektowania Projektantów" odbędzie się blisko 30 wykładów podzielonych na 4 sesje:

  • Wzornictwo: polityka rozwoju kierunku w Polsce,
  • Poza produktem: nowe idee designu,
  • Wzornictwo w krakowskiej ASP: 50 lat - atut czy balast?,
  • Kształcenie wobec nowych wyzwań współczesnego wzornictwa.

Wykładom będą towarzyszyć dyskusje. Wśród prelegentów znajdą się naukowcy z prestiżowych zagranicznych uczelni: L’Ecole de Design Nantes Atlantique (Nantes, Francja), Aalto University School of Arts (Helsinki, Finlandia), Rhode Island School of Design (Providence, Stany Zjednoczone), Centro de Estudios Superiores de Diseno de Monterrey (Santa Catarina, Meksyk), Anadolu University (Eskisehir, Turcja), Royal College of Art w (Londyn, Wielka Brytania), a także przedstawiciele polskich szkół wyższych z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Gdańska, Poznania i Szczecina.

Kiedy w 1964 roku Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie powołała do życia Wydział Form Przemysłowych, było to pierwsze i jedyne miejsce w Polsce, gdzie można było studiować design. Dzisiejsi studenci będą tworzyć wizerunek jutrzejszego świata - we wszystkich aspektach, które swoim zasięgiem obejmuje wzornictwo. Głównym celem konferencji Projektowanie Projektantów jest więc prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia designerów zarówno przez szkoły artystyczne, jak i inne szkoły wyższe, które w ostatnich latach włączyły wzornictwo do swej oferty edukacyjnej. To okazja do spotkania przedstawicieli polskich i europejskich uczelni: wykładowców, studentów i absolwentów wokół zagadnienia programów oraz metod kształcenia, interdyscyplinarności dziedziny sztuk projektowych, a także roli designu w gospodarce i kulturze.

Do dyskusji zaproszeni zostali również przedstawiciele instytucji, od których zależy lub z którymi jest ściśle związany rozwój szkół projektowych: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych oraz regionalnych centrów designu.

Wydarzenie zakończy Bal Projektanta. Więcej informacji na stronie: www.projektowanieprojektantow.pl 

źródło i zdjęcie: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie