Tadeusz Peiper, poeta, krytyk i teoretyk sztuki, jest jednym z najważniejszych przedstawicieli rodzimej awangardy. Na łamach czasopisma "Zwrotnica" opublikował słynny manifest "Miasto. Masa. Maszyna", postulujący wizję nowoczesnego społeczeństwa.

Tadeusz Peiper inspirował wielu polskich poetów i malarzy, wpływając na rozwój dróg naszej międzywojennej awangardy. Mniej znane pozostają jego związki ze środowiskami zagranicznymi, zwłaszcza z awangardą hiszpańską i hiszpańskojęzyczną. W Madrycie poeta przebywał w latach 1915-1920, kiedy mieszkało tu także wielu intelektualistów z całej Europy i Ameryki Południowej.

Prezentowana w warszawskim Muzeum Narodowym wystawa przybliży to kosmopolityczne środowisko, ukazując artystyczne i kulturalne związki Hiszpanii i Polski. Widz zostanie zaproszony także w podróż po Paryżu, gdzie Peiper przebywał przed wyjazdem do Madrytu, czy Krakowie, gdzie działał w latach 20. Zobaczymy dużo dobrej sztuki, w tym dzieła takich światowych sław jak Robert Delaunay czy Fernand Léger.