Czym jest śmierć? Wystawa w opolskiej Galerii Sztuki Współczesnej to próba poszukiwania odpowiedzi na to pytanie gdzieś pomiędzy perspektywą, jaką daje nam szeroko pojęta nauka - biochemia, medycyna, psychologia, demografia, ekonomia czy prawo, a spojrzeniem z punktu metafizyki i teologii...

Prezentowane prace to próba odejścia w mówieniu o śmierci od oczywistości kostnicy, estetyki cmentarza, retoryki poradnika czy określonej eschatologii. Na wystawie nieuchronnie obydwa bieguny tej optyki są obecne, a granica nie przebiega pomiędzy poszczególnymi pracami czy salami galerii, lecz wewnątrz samych prac. Każda z prezentacji w jakiś sposób wykracza poza określone odniesienia, konfrontuje się z fenomenem śmierci na własnych warunkach (absurdu, prozaicznej prostoty, karkołomnej wizyjności, dokumentalności, parergicznej eschatologii, tragikomedii czy też odniesień kulturowych i popkulturowych), nie opowiadając się ostatecznie po żadnej ze stron. 

Artyści: Jan Baracz, Krzysztof M. Bednarski, Jan Domicz, Adam Niklewicz, Remigiusz Suda, Maciej Toporowicz.

Kurator: Łukasz Kropiowski

W niedziele wstęp na wystawę bezpłatny.