Agencja marketingu zintegrowanego Creative Answer w maju tego roku przeprowadziła badanie nazw 1300 inwestycji deweloperskich na terenie Polski. Celem było przyjrzenie się nazewnictwu, które jest ważnym narzędziem komunikacyjnym i marketingowym na rynku budownictwa mieszkaniowego. Z analizy wynika, że w większości deweloperzy decydują się na bezpieczne i sprawdzone nazwy. Najczęściej stosowanym określeniem jest „osiedle”, natomiast niewielu deweloperów wykorzystuje w nazwach swą markę.

Mieszkania należy postrzegać jako produkty. Deweloperzy tworzą je w różnych kategoriach cenowych poszukując historii, które przekonają klientów. Marketing to sztuka tworzenia percepcji, a kluczem do sukcesu w przypadku inwestycji mieszkaniowych jest między innymi nazwa. Powodem przeprowadzenia badania była chęć ustrukturyzowania tej tematyki oraz doświadczenia agencji. Firma Creative Answer na co dzień obsługuje firmy i instytucje z branży nieruchomościowej, m.in.: TRYBOŃ PPI, Sawa Development, Echo Investment, Unidevelopment czy Polski Związek Firm Deweloperskich. 

Najpopularniejsze określenia Jak się okazuje, 18% inwestycji posiada w swojej nazwie słowo „osiedle”, w 8% znajduje się słowo „park”, z kolei 5% inwestycji zawiera określenie „apartament”. Aż 81% inwestycji deweloperskich ma polskie nazwy. Jak mówi Mikołaj Soszyński, CEO Creative Answer, nazwa pełni nie tylko funkcję opisową, ale także ekspresywną, tj. wywołuje i wyraża emocje i przeżycia. – Zagraniczna nazwa zawsze ukierunkowuje nas na trochę inne tory myślenia - o zachodnim, lepszym standardzie życia. Warto jednak pamiętać, że obcobrzmiąca to również ryzyko, że nie zostanie dobrze zapamiętana – dodaje.

Dotrzymać obietnicy Analiza inwestycji i ich nazw pokazała, że deweloperom zdarza się mijać z prawdą. W najjaskrawszych przypadkach wygląd czy otoczenie budynku całkowicie zaprzeczają obietnicy zawartej w nazwie. Często nawet niewielki szczegół może wpłynąć na wizerunek, a co za tym idzie na wiarygodność dewelopera. Jak podkreśla Mikołaj Soszyński, najlepszym podejściem przy kreowaniu nazw jest zapobieganie potencjalnym zarzutom i zgodność ze stanem faktycznym.

Z deweloperem lub bez Wyniki badania pokazują również, że jedynie 2% inwestycji zawiera w nazwie markę dewelopera. Te dane mogą nieco zaskakiwać w kontekście faktu, że przy promowaniu inwestycji bez marki dewelopera konsumentom trudniej jest je zapamiętać. Nazwa inwestycji to nazwa produktu, który funkcjonuje na rynku tak długo, jak długo jest na rynku sprzedażowym. Jak wynika z badań, wiarygodność dewelopera to jeden z istotniejszych czynników przy wyborze własnego M. Mało komu jednak udaje się połączyć obydwa elementy w spójną całość.