Uczennica Strzemińskiego i Malewicza, żona malarza Stefana Grabowskiego, a potem słynnego Fernanda Légera. Działająca w kręgu paryskiej awangardy Wanda Chodasiewicz-Grabowska vel Nadia Léger była postacią niezwykłą w międzywojennym świecie artystycznym.

Teraz Muzeum Sztuki w Łodzi przypomina, a może trafniej powiedzieć - odkrywa ją. To właśnie z Łodzią artystka związana była szczególnie. Nadia Léger miała bowiem duży udział w tworzeniu powstającej tutaj Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy "a.r.". Kontekstom związanym z narodzinami owej kolekcji poświęcona jest pierwsza część wystawy. W połowie lat 30. artystka tworzyła prace inspirowane surrealizmem, a jednocześnie zaangażowała się w komunizm. Dotyczy tego druga część ekspozycji. Ostatnia część skupia się na intensyfikacji politycznego zaangażowania Nadii Léger w komunizm, jej działaniach kuratorskich, w tym propagowaniu twórczości Fernanda Légera, oraz wypracowywaniu własnego stylu.