Jan Wyżykowski urodzony w 1956 roku w Warszawie, gdzie już w latach młodzieńczych uczył się malarstwa w Liceum Plastycznym. Później rozpoczął studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni malarstwa i pracowni rzeźby.

W 1981 uzyskał dyplomy w pracowni malarstwa Jana Tarasina i pracowni rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza.

W przypadającym na czas studiów i lata po ich ukończeniu wczesnym okresie swojej twórczości Wyżykowski zajmował się studiami strukturalistycznymi oraz teorią barw, które posłużyły mu do dalszych badań nad efektami wklęsłości i wypukłości w obrazie.

Planety

Prace te owocowały czterema ważnymi wystawami :

  • 1992 wystawa indywidualna w CSW - Zamek Ujazdowski,
  • 1993 zbiorowa w CSW "Dokumenty II",
  • 1994 zbiorowa w ramach CSW w Bukareszcie,
  • 1994 indywidualna w galerii "Studio" PKiN.


W latach 1995 - 2003
, artysta jak sam mówi o sobie i swojej twórczość. "... niezadowolony z wyników, świadomie zrobiłem długą przerwę, zwolniłem tempo, ponadto postanowiłem, nie robić wystaw. W tym czasie głównie zajmowałem się: teorią kanału koloru w siatkówce oka, teorią malarstwa, pisaniem dramatów, nieco później wróciłem do performance.

Model barw złamanych

W 2004 odkryłem też perspektywę zwrotną i bardzo praktyczny w tzw. model barw złamanych, dzięki któremu dowiedziałem się, jak postąpić względem struktury i nie tylko. W wielu przedsięwzięciach pomagał mi matematyk - śp. Cezary Suski. Pauza i przemyślenia bardzo pomogły i w krótkim czasie powstało kilkanaście cykli, niektóre po kilkadziesiąt obrazów. A przede wszystkim w 2010 jeszcze raz podjąłem młodzieńczy projekt (realizację struktur na podstawie studium z lat osiemdziesiątych) - Nowy Strukturalizm."

W roku 2006 wrócił do uczestnictwa w wystawach co zaowocowało pierwszymi sprzedażami aukcyjnymi, a jego najwyżej notowana sprzedaż aukcyjna wynosi 16 000 zł za pojedynczy obraz.

Od 2016 roku prowadzimy współpracę z artystą, dzięki czemu wystawiamy jego najnowsze dzieła.

Nowy Strukruralizm

Obrazy Jana Wyżykowskiego są niepowtarzalne, dzięki jego autorskiej technice oraz stworzonej przez malarza palecie barw tworzą harmoniczne kompozycje geometryczno-kolorystyczne. Artysta używa 24 kolorów, a elementy w jego obrazach sięgają do kilku tysięcy szczegółów. Przez ogromną estetykę oraz ciekawą kolorystykę pasują do wnętrz nowoczesnych, a także eklektycznych czy w wystroju artdeco.

Noc Trzech Króli

Jego cykle Nowy Strukturalizm oraz Noc Trzech Króli cieszą się popularnością wśród kolekcjonerów.

Artysta dalej prowadzi badania nad formą i kolorem, tworzy kompozycje figuralne oraz przestrzenne.

2006 indywidualna w galerii "Milano",
2009 indywidualna w galerii "Lufcik",
2010 cztery performance w galerii "XXI",
2011 indywidualna w galerii "Lufcik",
2012 indywidualna w Galerii Fibaka,
2013 zbiorowa w Saatchi Galerii,
2016 powieść pt. "Kula", "Kompendium problemów malarskich".  

Kolory wg. modelu barw złamanych

Więcej informacji na: www.aukcjeostoya.pl