Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB stanowi bazę informacji, która dotyczy źródeł ogrzewania budynków na terenie Polski. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a za zaniechanie wykonania tegoż obowiązku grozi grzywna, a to jeszcze nie koniec konsekwencji. Co prawda termin składania deklaracji CEEB minął 30 czerwca, jednak obowiązek ich składania nie ustał, jeśli więc ktoś zapomniał złożyć stosownych dokumentów lub dopiero uruchomił źródło ciepła i jeszcze nie zdążył, powinien zrobić to jak najszybciej.

Zagadnienia w artykule:
  • Czego dotyczy deklaracja CEEB?
  • Jak i gdzie złożyć deklarację CEEB
  • Kto musi wypełnić deklarację CEEB?
  • Kto nie musi składać deklaracji CEEB?
  • Do kiedy złożyć deklarację ogrzewania domu?
  • Co grozi za niezłożenie deklaracji ogrzewania domu?
  • Deklaracja CEEB a dodatek węglowy
  • W 2023r zaczną się kontrole deklaracji CEEB i źródeł ciepła

Czego dotyczy deklaracja CEEB?

Celem powstania i prowadzenia ewidencji CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez eliminację starych pieców, które znacząco wpływają na powstanie groźnego dla zdrowia i życia smogu. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że CEEB jest narzędziem wspierającym pracę organów administracyjnych w zakresie prowadzenia polityki niskoemisyjnej. Ma to prowadzić do likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła, szczególnie do wymiany starych pieców, zwanych kopciuchami. Baza, żeby była dokładna i celowa, powinna zawierać informacje o źródle ogrzewania od wszystkich mieszkańców kraju, stąd obligatoryjność złożenia deklaracji CEEB. 

Jak i gdzie złożyć deklarację CEEB?

Najłatwiej jest złożyć deklaracje CEEB przez internet, czyli skorzystać z wersji elektronicznej. Na stronie https://ceeb.gov.pl/ znajduje się formularz, który należy wypełnić. Możemy również złożyć deklarację poprzez profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany. Wypełnienie deklaracji jest dość intuicyjne, więc nie powinno sprawiać większych problemów, jeśli jednak nie jesteśmy pewni, w jaki sposób to zrobić, możemy posiłkować się filmami instruktażowymi, znajdującymi się na internetowych stronach samorządowych.

Deklarację CEEB można również złożyć w formie papierowej. Wypełniony druk składamy we właściwym Urzędzie Gminy lub wysyłamy do Urzędu Gminy listem, najlepiej poleconym. Formularz możemy pobrać ze strony internetowej https://ceeb.gov.pl/ i go wydrukować bądź zgłosić się do Urzędu Gminy i pobrać formularz w wersji papierowej, a następnie po wypełnieniu złożyć w tym urzędzie.

Kto musi wypełnić deklarację CEEB?

Nie tylko właściciele kotłów na paliwo stałe muszą wypełnić i złożyć deklarację CEEB. Tak naprawdę wypełniony formularz powinien zgłosić każdy, kto użytkuje urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW, czyli zgłoszeniu podlegają również: piecokuchnie, kuchnie węglowe i trzony kuchenne, piece kaflowe oraz kominki i kozy na paliwo stałe, pompy ciepła, kotły olejowe, kominki i kotły gazowe oraz gazowe bojlery i podgrzewacze przepływowe i pojemnościowe, urządzenia grzewcze elektryczne, kolektory słoneczne do ciepłej wody, kotły na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym systemem podawania, sieć ciepłownicza.

Wyżej wymienione źródła ciepła i urządzenia użytkowane w lokalach mieszkalnych zgłasza się na formularzu A, natomiast formularz B służy do zgłaszania źródeł ciepła w budynkach niemieszkalnych, czyli przykładowo w domkach letniskowych lub lokalach handlowo-usługowych.

Kto nie musi składać deklaracji CEEB?

W przypadku użytkowania domu, deklarację składa właściciel budynku, natomiast jeśli mamy do czynienia z budynkiem jest wielorodzinnym (na przykład blokiem mieszkalnym), wtedy deklarację CEEB składa podmiot zarządzający budynkiem. Oznacza to, że mieszkańcy budynku wielorodzinnego, korzystający z wspólnego źródła ciepła, nie muszą osobiście składać deklaracji CEEB, natomiast powinien złożyć formularz w ich imieniu zarządca lub właściciel budynku.

Do kiedy złożyć deklarację ogrzewania domu?

Termin składania deklaracji CEEB minął 30 czerwca, jednak dotyczy to źródeł ciepła, które działały przed 1 lipca. Co jednak w sytuacji, kiedy deklaracja CEEB nie została złożona? Ustawodawca nie zniósł wymogu zgłoszenia źródła ciepła, więc obowiązkowo należy to zrobić jak najszybciej, nawet mając na względzie uiszczenie grzywny. Źródła ciepła, które zostały uruchomione po 1 lipca, powinny zostać zgłoszone do ewidencji CEEB w terminie maksymalnie 14 dni od momentu, kiedy zaczęły działać.

To samo dotyczy sytuacji, kiedy źródło ciepła zostało wymienione na nowe. Bezterminowo dozwolone jest składanie korekt deklaracji CEEB w sytuacji, kiedy w formularzu wystąpiły błędy lub braki. Korektę właściciel lub zarządca budynku może złożyć poprzez edycję deklaracji na stronie, na której została ona złożona bądź we właściwym Urzędzie Gminy.

Co grozi za niezłożenie deklaracji ogrzewania domu?

Za niezłożenie w terminie deklaracji CEEB grozi grzywna w wysokości 500 zł, jeśli jednak sprawa zostanie skierowana do sądu, może on zasądzić grzywnę w wysokości nawet 5.000zł. To jednak nie koniec konsekwencji. Właściciele budynków, którzy nie złożyli deklaracji CEEB w terminie, będą mieć utrudniony lub wręcz niemożliwy dostęp do otrzymania dodatku węglowego.

Deklaracja CEEB a dodatek węglowy

Jeszcze do niedawna osoby, które nie złożyły deklaracji CEEB uwzględniającej jako źródło ogrzewania piec węglowy do dnia 11 sierpnia, nie miały szans na uzyskanie dodatku węglowego. Wszystko zmieniło się po 1 listopada, kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy. Zmiana polega na tym, że osoba, która nie złożyła deklaracji CEEB i wniosku o dodatek węglowy, może to świadczenie otrzymać, ale na skutek decyzji administracyjnej wójta, burmistrza lub prezydenta, czyli samorządu.

Co to oznacza w praktyce? Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, potwierdzającego, że źródłem ogrzewania budynku jest piec węglowy gmina może wydać decyzję przyznającą świadczenie. Może nie oznacza jednak, że musi, jest to bowiem decyzja uznaniowa gminy. Decyzję pozytywną mogą otrzymać osoby, które z różnych przyczyn nie mogły złożyć deklaracji CEEB. Z reguły dotyczy to osób starszych, samotnych i takich, którym przyczyny zdrowotne uniemożliwiły złożenie formularza CEEB. Warto zaznaczyć, ze wywiad środowiskowy może zostać przeprowadzony nie tylko na wniosek osoby zainteresowanej, ale również na skutek otrzymania informacji od osób mieszkających w okolicy.

W 2023r zaczną się kontrole deklaracji CEEB i źródeł ciepła

Ustawowy termin składania deklaracji CEEB już minął, więc wielkimi krokami nadchodzi czas weryfikacji zgłoszeń. W 2023r. zapowiedziano kontrole, a urzędnicy sprawdzą, czy źródło ciepła wykorzystane w budynku jest zgodne z tym podanym w deklaracji CEEB. Za zgłoszenie nieprawdy grożą surowe kary. Przy okazji kontroli urzędnicy uzupełnią także informacje w CEEB o dane każdego budynku, czyli będą pytać właściciela o rodzaj i grubość izolacji ścian zewnętrznych i dachu, czy roczne zużycie paliwa.