Ustawa o środkach nadzwyczajnych z października 2022 roku gwarantuje zapewnienie tańszego prądu niektórym odbiorcom. Rządowa pomoc w tym zakresie dotyczyć będzie nie tylko gospodarstw domowych, ale również części przedsiębiorstw czy podmiotów wrażliwych, takich jak placówki ochrony zdrowia czy szkoły. Do kiedy trzeba złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu, jakie należy spełniać warunki i co jeszcze trzeba wiedzieć na ten temat? Poniżej znajdują się najważniejsze informacje.

Zamrożenie cen prądu - kto powinien złożyć wniosek i do kiedy?

W rozliczeniach z odbiorcami, niezależnie od wzrostu cen za prąd, stosuje się cenę maksymalną, która wynosi 693zł/MWh w przypadku gospodarstw domowych oraz 785zł/MWh w przypadku przedsiębiorstw oraz odbiorców użyteczności publicznej. Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785zł/MWh, mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej muszą zgłosić wniosek do swojego sprzedawcy energii nie później niż 30 listopada 2023 roku.

Jeśli termin ten nie zostanie dopilnowany, można złożyć wniosek później, ale w rezultacie odbiorca prądu będzie stratny w danym miesiącu. Jeśli zaś chodzi o gospodarstwa domowe, których właściciele chcą płacić cenę 693zł/MWh, to rozliczenie zostanie samodzielnie dokonane przez sprzedawcę energii. Wniosek muszą złożyć jedynie ci, którzy chcą korzystać z zamrożonych cen energii o limitach podwyższonych do 2,6 MWh lub 3 MWh. W takich sytuacjach złożenie wniosku jest konieczne w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca 2023 roku. 

Jakie dokumenty są niezbędne, aby złożyć wniosek?

Zamrożenie cen prądu do wyżej określonych limitów będzie możliwe, jeśli wraz z wnioskiem zostaną przedstawione konkretne dokumenty. Duże rodziny muszą przedstawić Kartę Dużej Rodziny z ważnym numerem, rolnicy decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za rok 2022, a gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W celu weryfikacji danych przedsiębiorstwo energetyczne może poprosić o wgląd do oryginałów wymienionych wyżej dokumentów. 

Zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych

Ustawa dotycząca zamrożenia cen prądu obejmuje rodziny, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnością. W takich sytuacjach zwiększony limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej wynosi 2600 kWh.

Kolejny podwyższony limit wynosi 300 kWh i dotyczy rodzin wielodzietnych oraz rolników. Osoby składające wniosek o zamrożenie cen prądu muszą razem z wnioskiem przedstawić wspomniane wyżej dokumenty, a więc Kartę Dużej Rodziny, zaświadczenie o niepełnosprawności lub decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za rok 2022.

Zamrożenie cen prądu dla firm i podmiotów wrażliwych

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z listopada 2022 roku zakłada, że część firm i podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o zamrożenie cen prądu. Wniosek musi zostać złożony do 30 listopada. Jeśli ktoś nie zdąży tego zrobić, może złożyć wniosek później, ale warto pamiętać, że wówczas nowe stawki za energię będą obowiązywać dopiero od kolejnego miesiąca. Wniosek jest w tym wypadku podzielony na trzy części.

W pierwszej muszą znaleźć się dane identyfikacyjne, a więc nazwa i adres firmy, NIP lub pesel oraz numer telefonu lub adres e-mail. Druga część obejmuje dane odbiorcy bądź osoby uprawnionej do reprezentowania firmy albo placówki użyteczności publicznej, a z kolei w trzeciej widnieje tabela, w której trzeba wpisać numer punktu poboru energii elektrycznej i wskazać odpowiednią kategorię uprawnionego. We wniosku należy również podać datę zawarcia umowy i wielkość zużycia prądu. 

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu?

Oświadczenie dotyczące limitów zużycia, do których ceny pozostaną zamrożone, można złożyć na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku w formie papierowej i wysłanie go na adres spółki energetycznej, w której dane gospodarstwo się rozlicza. Można je również dostarczyć osobiście w dziale obsługi klienta. Wystarczy wydrukować pobrane ze strony dostawcy oświadczenie, wypełnić je i własnoręcznie podpisać. 

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest jednak złożenie oświadczenia w formie elektronicznej  i wysłanie na adres wskazany przez dostawcę prądu. W tym wypadku warto jednak pamiętać, że oświadczenie musi być opatrzone podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym, czyli certyfikatem z e-Dowodu.

Dokument ten musi być zapisany w formacie PDF, ponieważ Ustawa nie pozwala na składanie oświadczeń w formie zdjęć lub skanów. Bardzo ważne jest to, aby wraz z oświadczeniem dostarczyć firmie dostarczającej energię elektryczną wszystkie dodatkowe dokumenty, które są wymagane i przygotować się na to, że będą potrzebne również ich oryginały.