Polski zespół międzynarodowej firmy doradczej Arup uczestniczy w renowacji holenderskiego Van Brienenoordbrug, największego podwójnego mostu łukowego w Holandii. Obiekt o długości 1320 metrów i codziennie porusza się nim 230 tys. pojazdów. 

Stale rosnący ruch i obciążenie ciężarówek sprawiają, że około 200 holenderskich mostów zbudowanych w latach 1950-60 może doznać szkód z powodu zmęczenia materiałów. W związku z tym od ponad dekady w kraju trwa program renowacji, który ma zapewnić bezpieczeństwo w dalszej eksploatacji konstrukcji.

Most Van Brienenoord jest ostatnim z takich obiektów. Ma 1320 metrów długości, co czyni go jednym z najdłuższych w Europie podwójnych mostów łukowych. Codziennie porusza się nim około 230 tys. pojazdów, a rocznie przepływa pod nim 120 tys. statków.

Polski zespół w firmie Arup

Firma Arup, która wraz z Dyrekcją Generalną ds. Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Rijkswaterstaat (RWS) tworzy rozwiązania projektowe i inżynieryjne dla tego programu, zaangażowała polski zespół w pracę nad największą konstrukcją.

Nasi inżynierowie zajmowali się przygotowaniem modeli 3D, które były niezbędne podczas projektowania i przeprowadzania analiz wykonalności. Wykorzystanie tej technologii pozwoliło przede wszystkim sprostać ambitnym wyzwaniom związanym z zamknięciem obiektu oraz jego odbudową.

Wspólnym mianownikiem wszystkich projektów realizowanych przez Arup jest zrównoważony rozwój, dlatego poza standardowymi pracami renowacyjnymi, firma postawiła sobie za cel możliwie maksymalne wykorzystanie dotychczasowej konstrukcji.

Prace zaplanowano tak, by miały jak najmniejszy wpływ na płynność ruchu i przepustowość.

Drugie życie mostu

Podwójny most Van Brienenoordbrug powstał w 1965 roku, a prace renowacyjne mogą sprawić, że most przetrwa dalsze 100 lat. Podczas tego typu działań prowadzonych w Holandii, okres funkcjonowania podobnych konstrukcji przedłuża się średnio o 30 lat, dlatego wprowadzone przez inżynierów rozwiązania są przełomowe.

Zgodnie z zatwierdzonymi planami, część w kierunku wschodnim zostanie całkowicie usunięta i zastąpiona odnowionym mostem zachodnim. W międzyczasie poza terenem budowy będzie trwało opracowywanie nowego fragmentu, który zostanie zainstalowany w miejscu zachodniego łuku.

W trakcie renowacji specjaliści ocenią stan 3000 ton stali tworzących konstrukcję mostu i oszacują, ile części będzie można ponownie wykorzystać do odbudowy. W ten sposób obiekt stanie się jednym z pierwszych przykładów zrównoważonego podejścia do projektowania podczas renowacji kluczowej infrastruktury transportowej.

Przy tego typu renowacjach zakłócenia w ruchu wynoszą średnio 1,5 roku. Dzięki sztabowi inżynierów i opracowanemu harmonogramowi działań  uda się skrócić ten czas do 6 tygodni.