Wystawa "Nowe tendencje w malarstwie polskim 2" ma ukazać i określić istotne zmiany zachodzące w postawie polskich twórców zajmujących się malarstwem w przeciągu ostatnich lat. Jest też próbą ukazania istoty polskiego malarstwa powstającego w określonej przestrzeni kulturowej.

Przestrzeni określającej wartości naznaczone określonym sposobem myślenia, miejscem urodzenia, wpływami kultur regionów i zdarzeniami polskiego rysu historycznego. "Nowe tendencje..." mają także sprowokować dyskurs dotyczący zmienności przepływu wartości zewnętrznych i ich wpływu na kształtowanie postaw polskich twórców oraz tworzenia w ich kontekście wartości wyjątkowych i jednoznacznych dla naszego kręgu kulturowego.

Ideą wystawy jest ukazanie nowych zjawisk w polskim malarstwie. Nie ma być i nie jest przeglądem aktualnych postaw artystycznych. Ma ukazać aktywność twórczą, jakość nowych zjawisk, która jest pochodzenia typowo polskiego z rysem wyjątkowych wpływów społeczno - kulturowych na polską sztukę.

Jest to już druga edycja tej wystawy. Pierwsza odbyła się na przełomie 2006 i 2007 roku i była znaczącym wydarzeniem w polskim życiu artystycznym.

Kapituła wystawy wybrała prace 14 twórców: Jan Berdyszak, Beata Białecka, Krzysztof Gliszczyński, Wojciech Gilewicz, Pascale Héliot, Konrad Jarodzki, Kamil Kuskowski, Wojciech Leder, Roman Lipski, Maciej Łubowski, Magda Moskwa, Bartłomiej Otocki, Radosław Szlaga, Julian Ziółkowski oraz jedną grupę artystyczną - The Krasnals.

W skład kapituły wchodzą: Jolanta Ciesielska, Małgorzata Jankowska, Marta Smolińska, Jerzy Brukwicki, Paweł Lewandowski-Palle i Wacław Kuczma.