Wystawa dwójki niemieckich artystów obejmuje prace wykonane przez nich w ciągu ostatnich lat. Ute Seifert i Oliver Voigt realizują wspólne projekty, które łączy sposób artystycznego działania, często oparty na procesie i interakcji. W ich realizacjach uwidacznia się zainteresowanie problematyką związaną z upływem czasu, doświadczeniem podróży, sytuacją przemiany.

Ute Seifert na toruńskiej wystawie prezentuje prace podejmujące podstawowe kwestie antropologiczne, w szczególności odnosi się do relacji natury i cywilizacji, czasu liniowego typowego dla współczesnego myślenia i czasu kolistego odzwierciedlającego rytm pór roku. Niebagatelne znaczenie posiadają używane przez artystkę materiały. Stosuje ona naturalne materiały, takie jak płatki kwiatów i woda, a procesy, którym podlegają traktuje jako pars pro toto przemian zachodzących w makroskali.

Ute Seifert celebruje naturalny rozpad organicznych substancji, traktując go nie tylko jako przejaw naturalnego cyklu życia i śmierci, ale także jako symptom zamierania świata Natury. Większość zastosowanych przez artystkę materiałów cechuje transparentność. Na ich ambiwalentnej naturze, niestabilnej ontologii zasadza się podejmowana przez artystkę refleksja na temat czasu i procesu.

W pracy "Ciche wody" tafla płynu wprawiana w delikatne drżenie przez przybliżającego się widza, ujawnia swoją wewnętrzną energię, swój potencjał przemiany. Realizacja "Odgłosy serca", w której przezroczysty, ledwie dostrzegalny napis "Teraz" rzuca wyraźny cień, zwracając uwagę na nieuchwytność aktualnego momentu. Relacja przedmiotu i jego cienia odzwierciedla relację teraźniejszości i przeszłości.

Oliver Voigt w pracach prezentowanych na wystawie koncentruje się na problematyce związanej z tożsamością i innością. Artysta praktykuje wcielanie się w różne role, dążąc do pokazania dyskomfortu jaki towarzyszy próbom dostosowania się do nowych okoliczności.

W serii fotografii "It is not easy to be you" (Niełatwo być tobą) artysta fotografuje się jako przedstawiciel różnych zawodów, z kolei we wcześniejszej realizacji "It’s not easy to be a Tourist" (Niełatwo być turystą) wciela się w turystę, kładąc akcent na gorączkowe, ale również bezowocne usiłowanie przystosowania do sytuacji. Nie mniej ważnym obszarem zainteresowania artysty jest analiza fotograficznego medium, badania uwarunkowań, które towarzyszą kreacji fotograficznego świadectwa.

Traktując fotografię jako narzędzie dokumentacji "innego", śledzi kulturowe odmienności w interpretacji obrazu fotograficznego i odczuciach z nim związanych.