Prezentacja w legnickiej Galerii Sztuki obejmuje niewielki, ale znakomity wybór kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie i we Wrocławiu oraz Galerii Starmach - kilkanaście obrazów z krakowskiego muzeum oraz kilka ze zbiorów wrocławskich.

Galeria Starmach udostępniła całą swoją kolekcję czarno-białych fotografii artysty, stanowiących kontynuację niezwykle malarskiego i wysublimowanego spojrzenia Tarasina na rzeczywistość. Wystawę "Jan Tarasin. W cieniu Awangardy" otwiera najwcześniejsza praca artysty znajdująca się w kolekcji Muzeum - "Akt" z ok. 1954 roku, w którym widać wyraźnie realistyczne, bardzo jeszcze "uczniowskie" potraktowanie modela. W późniejszych obrazach, np. "Uczcie" z 1957 czy "Szyldzie" z 1959 roku, uderza niemal abstrakcyjne ujęcie rzeczywistości.
Twórczość lat 60. Jana Tarasina zdominowały przedmioty - ich świat zawsze interesował twórcę. Artysta zaczynał od realistycznego zapisu obserwowanych rzeczy, które następnie redukował, upraszczał, aż stworzył cały system znaków abstrakcyjnych. Tak powstały znaki-przedmioty, znaki-symbole, odbicia form wziętych z bezpośrednio otaczającej nas rzeczywistości, tworzące nowy kod komunikacyjny, np. w pracach z lat 70. – "Zachód słońca", "Kolekcja I". Ekspozycję zamyka "Magazyn", obraz z 1990 roku - praca, która dzięki swej niezwykłej urodzie stanowi podsumowanie twórczości artysty. 
Ten kameralny pokaz zamykający się w kilkunastu pracach malarskich i doborowym zestawie artystycznej fotografii daje możliwość prześledzenia drogi rozwoju sztuki Tarasina, gdzie obraz i fotografia traktowane były jako intelektualne modele mówiące za pomocą plastycznych znaków o harmonii i dysharmonii w świecie.

kurator wystawy: Anna Budzałek