Niezwykłe gotyckie wnętrza dawnego XV-wiecznego klasztoru bernardynów, należące do wrocławskiego Muzeum Architektury, tym razem goszczą młodych awangardowych twórców.

Zaprezentowano tu koncepcje 18 pracowni i projektantów indywidualnych, reprezentujących młode pokolenie architektów. Ich propozycje są różne i zestawione razem ukazują wielokierunkowość zmian zachodzących w nowoczesnej architekturze oraz sytuują dokonania polskich projektantów na tle światowych trendów.

Organizatorzy wystawy chcieli podkreślić znaczenie samego procesu powstawania architektury, a jednoczenie skłonić do refleksji na temat awangardowości i wpływających na rozwój projektowych trendów czynników ekonomicznych, administracyjnych, technologicznych oraz socjologicznych.