Pies towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Archeolodzy prowadzący badania w jaskini Goyet, znajdującej się na terenie dzisiejszej Belgii, odkryli szczątki szkieletu psa sprzed 31 tysięcy lat. Na Syberii w górach Ałtaj odnaleziono natomiast czaszkę psa o dwa tysiące lat starszą.

Pierwsze udomowione psy były podobne do współczesnych husky syberyjskich, z tym, że były od nich większe. Na początku wykorzystywano je do celów obronnych oraz do tropienia i transportowania zwierzyny łownej.

Jak bardzo od tego czasu zmieniły się relacje człowieka i psa, możemy zobaczyć na wystawie we wrocławskim Muzeum Archeologicznym. Pokazano tu zarówno szkielety wilków i psów, ich przedstawienia w sztuce, jak również przedmioty związane z hodowlą i tresurą psów. Poruszony został temat udomowienia psa, jego miejsce w kulturze oraz zmiany zachodzące w postrzeganiu psa przez człowieka.