Dorobek cywilizacyjny królestw znajdujących się pod rządami Jagiellonów prezentowany jest właśnie na imponującej wystawie "Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów", trwającej równolegle w warszawskim Muzeum Narodowym i w Zamku Królewskim.

Europa Jagiellońska była potężną wspólnotą państw, obejmującą swoim zasięgiem większą część Europy Środkowej, w sumie terytoria o powierzchni ponad 2 mln km². Rozciągała się od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyckie; od Litwy i Polski, poprzez Czechy, Węgry i Niemcy, po Chorwację.

Ekspozycja w Zamku Królewskim w Warszawie skupia się na: historii dynastii, poszczególnych władcach z rodu Jagiellonów, osobistościach z ich otoczenia, a także zagadnieniach ceremoniału dworskiego.

W Muzeum Narodowym pokazano zaś dorobek kulturowy Europy Jagiellońskiej, w tym twórczość artystyczną.

Wystawa jest częścią międzynarodowego projektu, w który zaangażowały się także Czechy i Niemcy. Warto ją odwiedzić i dać się oślepić blaskiem tej dawnej świetności.