Muzeum Narodowe we Wrocławiu ma jedną z najciekawszych kolekcji sztuki w Polsce. Do tej pory na stałych ekspozycjach chwaliło się głównie swoimi zbiorami sztuki śląskiej oraz współczesnej sztuki polskiej. Teraz przyszła kolej na sztukę europejską.

Muzealne magazyny opuściły dzieła takich mistrzów jak Pieter Brueghel młodszy, Agnolo Bronzino, Lucas Cranach, Francisco de Zurbarán czy Wassily Kandinsky.

Na wystawie zobaczymy sztukę reprezentującą wszystkie ważniejsze kierunki: od renesansu włoskiego i północnoeuropejskiego, przez złoty wiek malarstwa niderlandzkiego, barokowe malarstwo włoskie, francuskie, hiszpańskie i polskie, klasycyzm, romantyzm, realizm, impresjonizm i symbolizm, po awangardę początków XX wieku. W sumie ponad 200 obrazów.

Prezentacji malarstwa towarzyszy też rzeźba i rzemiosło artystyczne. Wydarzenie jest tym ważniejsze, że takiej ekspozycji sztuki obcej nie było we wrocławskim muzeum od 20 lat!