Instytut Wzornictwa Przemysłowego już po raz 22. ogłosił konkurs Dobry Wzór. Udział w nim mogą wziąć rekomendowane przez ekspertów produkty i usługi wyróżniające się dobrym wzornictwem. W tym roku zgłoszono ich rekordową liczbę - 166!

Konkurs Dobry Wzór jest organizowany od 1993 roku i konkurują w nim ze sobą produkty wskazane przez jedyny w kraju, niezależny monitoring wzorniczy rynku. Do konkursu zapraszani są producenci, dystrybutorzy, usługodawcy i studia projektowe, których produkty i usługi zostały rekomendowane przez ekspertów instytutu jako spełniające wymogi dobrego wzornictwa.

Mogący poszczycić się już ponad 20-letnią tradycją Dobry Wzór zyskał sobie rangę najbardziej prestiżowego polskiego konkursu  w tej dziedzinie. Rywalizują w nim produkty rodzime i zagraniczne, bo decydującym kryterium - obok oczywiście wyróżniającego się wzornictwa - jest dostępność produktu na polskim rynku. Dlatego już sama możliwość uczestnictwa w konkursie jest dla projektantów, producentów i dystrybutorów nobilitacją, potwierdzeniem, że należą do grona najlepszych.

Wzornictwo produktów i usług biorących udział w konkursie oceniane jest 2-etapowo: najpierw przez Komisję Ekspertów, która wyłoni finalistów konkursu, a następnie przez Jury konkursu, które wybierze laureatów.

Do konkursu Dobry Wzór 2015 zgłoszono 166 produktów i usług w 7 kategoriach:

  • Dom - 72 produkty,
  • Praca - 12 produktów,
  • Sfera publiczna - 24 produkty,
  • Usługi - 10 usług,
  • Nowe technologie - 16 produktów,
  • Grafika użytkowa i opakowania - 20 projektów,
  • Nowe materiały produkcyjne - 12 produktów.

Nagrody główne Dobry Wzór 2015 przyznawane są w 7 kategoriach. Poza tym patron honorowy konkursu, Minister Gospodarki, przyzna nagrodę Wzór Roku 2015 dla najlepszego polskiego produktu lub usługi, a Agencja Rozwoju Przemysłu, Partner Strategiczny konkursu, nagrodzi tytułem Produkt Roku 2015 najbardziej innowacyjny polski produkt. Z kolei Prezes IWP wybierze Designera Roku 2015.

Finalistów konkursu poznamy w sierpniu. Gala wręczenia nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej Dobry Wzór 2015 odbędą się 22 października. Wystawa pokonkursowa Dobry Wzór 2015, na której obędzie można wszystkie zakwalifikowane do finału produkty i usługi potrwa od 23 października do 29 listopada 2015 roku.

źródło: Instytut Wzornictwa Przemysłowego
zdjęcia: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Semmelrock