Prezentowane prace Pawła Kowalewskiego powstały w połowie lat 80. Artysta miał wtedy mniej lat, niż one liczą dzisiaj. Wówczas nikt nie spodziewał się, że przez kolejne trzy dekady wydarzy się tak wiele tak różnych i tak znaczących rzeczy...

Prace Pawła Kowalewskiego z jednej strony stały się wyjątkowym znakiem czasu - były metaforycznym komentarzem do ówczesnej sytuacji politycznej - a z drugiej, ze względu na religijnohistoryczną symbolikę, mają charakter uniwersalny. Tak więc w tytule wystawy pojawia się pytanie o ich aktualność. A właściwie nie tyle czy te prace są aktualne, lecz w jaki sposób tę aktualność utrzymały i na czym ona polega.

Intencją kuratora było pokazanie prac, które zawierają odniesienia do dwóch kwestii: religii i polityki. Prace te były prezentowane niezwykle rzadko i nigdy razem. To również nadaje im historyczne znaczenie. W latach 80. kilkakrotnie wycofywano je z wystaw z powodu interwencji cenzury państwowej lub kościelnej. To dowód, że nikt wówczas nie mógł przejść obok nich obojętnie oraz to, że ich wieloznaczność skłania widza do skrajnych interpretacji.

Dzisiaj trudno oprzeć się wrażeniu, że prace Pawła Kowalewskiego tę ukrytą ambiwalencję zachowały, i że oglądając je w aktualnej sytuacji politycznej, w świetle dalej idących przemian społecznych oraz w czasie wielkiej niepewności i wielkich ambicji, trudno nie zacząć wątpić - niezależnie od tego, w co się wierzy, a w co nie wierzy.