Pomysł takiej "rodzinnej wystawy" intryguje nie tylko ze względu na wizualną stronę prezentowanych prac. Wystawa twórczości Agnieszki, Zuzanny i Zdzisława Żmudzińskich to konfrontacja 3 twórczych indywidualności, których dokonania to przecinają się i zbliżają, to znów różnią znacząco...

Twórczość każdego z artystów ma indywidualny klimat i ekspresję. Sprowokowany wspólną ekspozycją dialog pomiędzy pracami uzmysławia odrębność ich postaw twórczych, co wyraża się w zróżnicowaniu formy, warsztatu i sposobu kształtowania plastycznego uniwersum.

Jeśli jednak mielibyśmy znaleźć wspólny mianownik dla twórczości Żmudzińskich, to stanowiłaby go - po pierwsze - wspólna dla wszystkich członków rodziny wrażliwość kolorystyczna i upodobanie do podobnej palety barw, a po wtóre - głęboka świadomość medium. Naprawdę nieczęsto spotyka się taką równowagę pomiędzy sensualną urodą a rzetelną, warsztatową precyzją prac. Ta doskonała wizualno-rzemieślnicza jakość jest wyraźnym czynnikiem wiążącym dzieła artystów i świadczącym o tym, że mamy do czynienia ze sztuką najwyższej próby.